3pnJ

Петък
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
O, Спасителю Исусе,
Светлина най-ярка.
Приеми ни плодовете
на молитвата ни жарка.
Събуди във нас Ти вяра
и надежда съкровена.
Дай ни мир и постоянство
в радостта ни съвършена.
Със сълзите Си смекчи
твърдостта в сърцата.
За Блаженото Си Царство
разпали ни Ти душата.
На Теб слава, о, Христе,
и на хората – надежда,
на Отец и Свети Дух.
Вечността Ти ни отреждаш. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Смили се над мен, Господи, защото съгреших против Теб!
Псалм 50
Смили се над мен, Боже, *
поради голямата Си милост
и поради многото Си щедрости, *
заличи беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие *
и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си осъзнавам, *
и моят грях е винаги пред мен.
Против Теб самия съгреших *
и зло пред Твоите очи извърших,
така че Ти си прав в Твоята присъда *
и чист в Твоя съд.
Ето, в беззаконие съм заченат *
и в грях ме роди майка ми.
Ето, Ти обикна истината в сърцето *
и вътре в мен яви мъдростта Си.
Поръси ме с исоп и ще бъда чист. †
Ето, роден съм в беззаконие, *
умий ме и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие *
и ще се зарадват съкрушените от Теб кости.
Отвърни лицето Си от греховете ми *
и заличи всичките ми беззакония.
Сърце чисто създай в мен, Боже, *
и истинния дух обнови вътре в мен.
Не ме отхвърляй от лицето Си *
и Светия Твой Дух не отнемай от мен.
Върни ми радостта на Твоето спасение *
и с властния Си Дух ме утвърди.
Беззаконниците ще науча на Твоите пътища *
и нечестивите към Теб ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже на моето спасение, *
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.
Господи, отвори устните ми *
и устата ми ще възвестят Твоята хвала,
защото ако искаше жертва – бих Ти дал, *
но към всеизгаряния Ти не благоволиш.
Жертва на Бога е дух съкрушен, *
сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, *
въздигни стените на Йерусалим.
Тогава ще Ти бъдат угодни праведни жертвоприношения, *
приноси и всеизгаряния.
Тогава на Твоя олтар *
ще възложат телци.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Смили се над мен, Господи, защото съгреших против Теб!
Ант. 2 Господи, ние осъзнахме нечестието си, защото съгрешихме пред Теб!
Кантик Йер. 14, 17-21
Нека се леят сълзи от очите ми денем и нощем, *
нека не престават,
защото с голямо поражение, с тежък удар е поразена девицата, *
дъщерята на моя народ.
Излизам на полето и ето – убити с меч. *
Влизам в града и ето – умиращи от глад.
Дори пророк и свещеник *
безсъзнателно бродят по земята.
Нима Ти съвсем отхвърли Юда? *
Нима на душата Ти омръзна Сион?
Защо ни порази, *
така че да не можем да се изцерим?
Чакаме мир, но не идва нищо добро. *
Чакаме време за изцерение, а ето – ужаси.
Господи, ние осъзнаваме нечестието си, †
беззаконието на нашите бащи, *
защото съгрешихме пред Теб.
Не ни отхвърляй заради името Си, †
не унижавай престола на Твоята слава. *
Спомни си – не разрушавай Завета Си с нас.
Слава…
Ант. 2 Господи, ние осъзнахме нечестието си, защото съгрешихме пред Теб!
Ант. 3 Господ е наш Бог, а ние сме Негов народ и овце от Неговото стадо!
Псалм 99
Възкликни към на Господ, цяла земьо! †
Служете на Господ с веселие, *
идете пред лицето Му с възклицание.
Познайте, че Господ е Бог, †
Че Той ни е създал и ние сме Негови – *
Негов народ и овце от Неговото стадо.
Влизайте в Неговите порти със славословие, †
в Неговите двори – с хваление. *
Славете Го и благославяйте името Му.
Защото Господ е благ, †
Неговата милост е вечна *
и Неговата истина е от род в род.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господ е наш Бог, а ние сме Негов народ и овце от Неговото стадо!
Кратко четиво 2Кор. 12, 9b-10
Аз ще се хваля с немощите си с много по-голяма радост, за да се всели в мен силата Христова. Затова добре ми е в немощите, обидите, нуждите, гоненията и притесненията заради Христос, защото, когато съм немощен, тогава съм силен.
Кратки възгласи
Н. Господи, * бъди милостив към мен грешника!
Господи, * бъди милостив към мен грешника!
В. Научи ме да следвам Твоя път –
* бъди милостив към мен грешника!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Господи, * бъди милостив към мен грешника!
Ант. Господ посети и изкупи Своя народ!
Кантик на Захария Лк. 1,68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ посети и изкупи Своя народ!
Просби
Нека отправим погледа си към Христос – роден, умрял и възкръснал заради нас – и Го помолим:
Спаси, Господи, изкупените с Твоята Кръв!
Благословен си Ти, Исусе Спасителю наш, затова че не се поколеба да претърпиш страдание за нас,
– и ни изкупи с драгоценната Си Кръв.
Ти, Който обеща на верните вода за вечен Живот,
– излей Светия Дух над всички хора!
Ти, Който изпрати учениците Си да проповядват Евангелието,
– стори победата на светия Ти кръст да се разпростре над цялата земя.
Приобщи към кръста Си всички болни и страдащи,
– дари им търпение и покаяние.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, молим Те, проникни в нашите сетива, за да можем да приемем светлината на Твоите заповеди и да Те следваме винаги, навсякъде и във всичко.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!