3pnMD

Понеделник
III седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.От път под жаркото слънце
отруден седна, Исусе,
при кладенеца на Яков
да ни поиш със слово.
2.Там обеща ни водата,
която от Теб извира,
тя дава сили на всички
унили в пътя към Бога.
3.С Тебе, за Тебе и в Тебе
нека е свят денят ни,
усилията ни скромни
със радост Бога да славят.
4.На Теб Христе, на Отца Ти,
със Свѐтия Дух на обич,
да бъде слава навеки,
да бъде мир на земята. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Размислям за Твоите заповеди, Господи, * защото чрез тях ме оживяваш.
Псалм 118 (119):89-96
ХІІ (Ламед)
Вечността на Божия закон
Твоето слово, Господи, е навеки *
утвърдено на небесата;

Твоята истина е от рода в род. *
Ти си сложил земята и тя стои.

Според Твоите решения всичко стои досега, *
защото всичко на Тебе служи.

Ако не бе Твоят закон утеха за мене, *
аз бих погинал в неволята си.

Довека няма да забравя Твоите заповеди, *
защото чрез тях ме оживяваш.

Твой съм аз, спаси ме, *
защото търсих Твоите заповеди.

Нечестивците ме причакват, за да ме погубят, *
но аз се вдълбочавам в Твоите откровения.

Видях предела на всяко съвършенство, *
но Твоята заповед е безмерно широка.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Размислям за Твоите заповеди, Господи, / защото чрез тях ме оживяваш.

Ант. 2. Ти си мое упование от младините ми, * Господи Боже.
Псалм 70 (71)
Бог е надежда на човека от младини
Бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи (Рим. 12:12)

І
На Тебе, Господи, се уповавам, *
да се не посрамя довека.

Избави ме по Твоята правда и ме освободи; *
наклони ухото Си към мене и ме спаси.

Бъди ми крепко прибежище, +
дето всякога бих могъл да се скрия; Ти си наредил да ме спасиш, *
защото моя твърдиня и моя крепост си Ти.

Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия, *
от ръцете на беззаконника и потисника,

защото Ти си моя надежда, Господи Боже, *
мое упование от младините ми.

На Тебе съм се крепил от рождение; +
Ти си ме извел из майчината ми утроба; *
моята хвала към Тебе няма да престане.

За мнозина бях като че ли чудо, *
но Ти си моя твърда надежда.

Да се изпълнят устата ми с хвала, та да възпявам Твоята слава,*
да възпявам всеки ден Твоето великолепие.

Не ме отхвърляй на старост; *
кога почне да чезне силата ми, не ме оставяй,

защото враговете ми говорят против мене; *
които дебнат душата ми, се съветват помежду си,

думайки: “Оставил го Бог; +
гонете го и го хванете, *
защото няма кой да го избави”.

Боже, не се отдалечавай от мене; *
Боже мой, побързай ми на помощ!

Да се посрамят и да изчезнат, които враждуват против душата ми;+
да се покрият със срам и безчестие, *
които ми желаят зло!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Ти си мое упование от младините ми, / Господи Боже.

Ант. 3. И до старост и до седини * не ме оставяй, Боже.
ІІ
Аз пък винаги ще се уповавам на Тебе *
и ще Те хваля все повече и повече.

Устата ми ще разгласят Твоята правда, +
всеки ден Твоите благодеяния, *
защото им не зная броя.

Ще вникна в делата на Господа Бога; *
ще спомня Твоята правда – само Твоята.

Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, *
и досега разгласям Твоите чудеса.

И до старост и до седини *
не ме оставяй, Боже,

докле не възвестя Твоята сила на сегашния род, *
и на всички идещи ‒ Твоята мощ.

Твоята правда, Боже, е до вишни небеса; +
Ти си извършил велики дела; *
Боже, кой е Тебе подобен?

Ти си напращал върху мене много и люти беди, +
но и пак Ти си ме оживявал *
и пак си ме извеждал от земните бездни.

Ти си ме издигал и си ме утешавал *
и от земните бездни си ме извеждал.

И аз ще славя на псалтир Тебе, Твоята истина, Боже мой; *
ще Те възпявам на гусла, Светийо Израилев!

Радват се устата ми, кога Ти пея, *
и душата ми, която си Ти избавил;

и езикът ми всеки ден ще разглася Твоята правда, *
защото постидени и посрамени са ония, които ми желаят зло.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. И до старост и до седини / не ме оставяй, Боже.

Четене (Рим. 6:22)
Сега, когато се освободихте от греха и станахте роби на Бога, вашият плод е светост,
а краят ‒ живот вечен.

В. Боже, Ти ще ни оживиш.
Вс. И Твоят народ ще се зарадва за Тебе.

Молитва
Боже, Господарю на лозето и на жетвата, Ти разпределяш работата и даваш справедлива
заплата, + стори да понасяме търпеливо ежедневните трудности * и без ропот да
изпълняваме Твоята воля. Чрез Христа, нашия Господ.