3pnN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Изкупителю Христе
образ верен на Отца,
Лъч от Вечна Светлина,
химн във нашите сърца.
Ти събра народите
във съюз за тържество
и ръцете Си простря
върху кръстното дърво.
От разпраната страна
лее се Кръвта с вода.
Жива Пасха, тайна свята,
обновяваш ни сърца.
Теб възхвала, Исусе,
Бож’е Слово вековечно.
Тебе Отче, Дух Свети
все ще славим ние вечно. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Велик е Господ, нашият Бог!
Псалм 134, 1-12
Хвалете името Господне, *
хвалете Го слуги Господни,
вие, които стоите в дома Господен, *
в дворите на дома на нашия Бог.
Хвалете Господ, защото е благ, †
възпявайте името Му, *
защото това е сладостно,
Господ Си избра Яков, *
Израил за Свое достояние.
Познах, че Господ е велик. *
Той е над всички богове.
Господ върши всичко, което желае, †
на небесата и земята, *
в моретата и във всички бездни.
Издига облаци от краищата на земята, †
прави светкавици при дъжд, *
извежда вятър от Своите скривалища.
Той порази първородните в Египет – *
от човек до добитък,
прати знамения и чудеса сред теб, Египет, *
върху фараона и всичките му роби.
Порази много народи и изтреби силни царе: †
Сихон, цар на амореите, и Ог, цар на Васан, *
и всички царства в Ханаан.
Ти им даде земята за наследие, *
за наследие на Твоя народ Израил.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Велик е Господ, нашият Бог!
Ант. 2 Доме Израилев, благославяй Господ и възпявай Неговото име, защото е сладостно!
Псалм 134, 13-21
Господи, Твоето име е вечно. *
Споменът за Теб е от рода в род.
Защото Господ ще съди Своя народ *
и ще се смили над Своите слуги.
Езическите идоли са сребро и злато, *
дело са на човешки ръце;
имат уста, но не говорят, *
имат очи, но не виждат,
имат уши, но не чуват, *
в устата им няма дихание.
Подобни на тях ще бъдат †
онези, които ги правят *
и всеки, който се надява на тях.
Доме Израилев, благославяй Господ! *
Доме Ааронов, благославяй Господ!
Доме Левиев, благословяй Господ! *
Вие, които се боите от Господ, благославяйте Господ!
Благословен е Господ от Сион, *
Той живее в Йерусалим!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Доме Израилев, благославяй Господ и възпявай Неговото име, защото е сладостно!
Ант. 3 Всички народи ще дойдат и ще Ти се поклонят, Боже!
Кантик Откр. 15, 3-4
Велики и чудни са Твоите дела, *
Господи Боже Вседържителю!
Праведни са Твоите пътища, *
Царю на светиите!
Кой не ще се побои от Теб, Господи, *
и не ще прослави Твоето име?
Защото само Ти си свят! †
Всички народи ще дойдат и ще Ти се поклонят, *
защото Твоите присъди станаха явни.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Всички народи ще дойдат и ще Ти се поклонят, Боже!
Кратко четиво Як. 1, 2-4
Братя мои, когато паднете в разни изкушения, смятайте това за голяма радост като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. Търпението нека бъде съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.
Кратки възгласи
Н. Христос ни обикна * и ни изми с Кръвта Си!
Христос ни обикна * и ни изми с Кръвта Си!
В. Бог направи от нас царе и свещеници –
* и ни изми с Кръвта Си!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Христос ни обикна * и ни изми с Кръвта Си!
Ант. Господ ни взе под Своя закрила и си спомни милостта!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ ни взе под Своя закрила и си спомни милостта!
Просби
Отец предаде Своя Единороден Син на страдание заради нашите грехове и пожела Той да възкръсне от мъртвите. Нека смирено Го призовем:
Смили се над Твоя народ, Господи!
Удовлетвори, Господи, нашите молби и заличи греховете ни,
– дай ни опрощение и мир.
Ти, Който чрез устата на Апостола каза: „Там, където изобилства грехът, преизобилства благодатта“,
– прости нашите многобройни грехове.
Господи, ние се уповаваме на Твоето милосърдие,
– обърни ни към Себе Си, за да се уподобим на Теб.
Спаси, Господи, народа Си от греховете му
– и благоволението Ти да бъде към него.
Ти, Който разтвори небето за разкаялия се разбойник,
– не затваряй небесните порти за нашите покойници.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи свети Отче, Ти, Който пожела Твоя Син да ни спаси, стори, молим Те, да живеем в общение с Неговото страдание, за да наследим дара на Възкресението.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!