3ponJ

Понеделник
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Слънце на Правдата,
Слово на Живия Бог,
Ти озарявай Църквата
от Твоя светъл чертог.
Ние вървим към Господа,
към Вечния Небосвод.
Неизмерима Благост,
даряваща ни живот.
Денят преминава в радост,
благослов ни озарява.
Светлината в наш’та вяра
залез вече не познава.
Да бъде Христос наша храна,
Жива Вода в нас да трепти.
Чрез Него вкусваме Живота
във Отец и Дух Свети. Амин.
Псалмодия
Ант. 1 Блажен е онзи, който живее в Твоя дом, Господи!
Псалм 83
Колко са мили Твоите жилища, *
Господи на силите!
Копнее душата ми *
и чезне за Господните двори.
Сърцето ми и плътта ми *
с възторг се стремят към живия Бог.
И птичка си намира жилище, †
и лястовица – гнездо, *
в което да положи пиленцата си,
при Твоите олтари, Господи на силите, *
Царю мой и Боже мой!
Блажени, които живеят в дома Ти – *
те непрестанно ще Те хвалят.
Блажен е човекът, чиято сила е в Теб *
и чиито пътеки в сърцето са насочени към Теб.
Като преминават долината на плача, †
те намират извори в нея *
и дъжд я покрива с благословия,
минават от сила в сила, *
явяват се пред Бога на Сион.
Господи, Боже на силите, изслушай молитвата ми, *
чуй, Боже Яковов!
Боже, Защитнико наш, надникни *
и милостиво погледни лицето на Твоя помазаник!
Защото един ден в Твоите двори *
е по-добър от хиляда дни другаде.
Желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, *
отколкото да живея в шатрите на нечестието.
Защото Господ Бог е слънце и щит, *
Господ дава благодат и сила.
Той не лишава от блага *
онези, които ходят непорочно.
Господи на силите, *
блажен е онзи човек, който се уповава на Теб!
Ант. 1 Блажен е онзи, който живее в Твоя дом, Господи!
Ант. 2 Елате, за да се изкачим на планината Господня!
Кантик Ис. 2, 2-5
В края на дните планината на храма Господен *
ще бъде издигната над върховете планински.
И ще бъде по-висока от хълмовете; *
към нея ще прииждат всички народи.
Ще дойдат много народи и ще кажат: †
„Елате да се изкачим на планината Господня, *
в храма на Бога Яковов.“
Защото ще ни покаже Своите пътища *
и ще можем да вървим по Неговите пътеки.
Защото от Сион ще излезе Закона *
и от Йерусалим – Словото Господне!
Той ще бъде съдия между народите, *
ще бъде съдник между много народи.
Ще преизковат мечовете си на рала, *
а копията си – на сърпове.
Народ срещу народ не ще вдигне меч *
и няма вече да се учат на война.
О, доме Яковов, *
елате да вървим в светлината Господня.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Елате, за да се изкачим на планината Господня!
Ант. 3 Пейте на Господ, благославяйте Неговото свято име!
Псалм 95
Възпейте на Господ песен нова, *
пей на Господ, цяла земьо.
Пейте на Господ, благославяйте името Му, *
благовестете от ден на ден Неговото спасение.
Разгласяйте между народите славата Му, *
по всички племена – чудесата Му,
защото велик е Господ и достохвален, *
по-страшен е Той от всички богове.
Защото всички богове на народите са идоли, *
а Господ небесата сътвори.
Слава и величие са пред лицето Му, *
сила и великолепие – в светилището Му.
Въздайте на Господ, племена народни, *
въздайте на Господ слава и чест.
Въздайте на Господ слава на името Му, *
носете дарове и идете в Неговите двори.
Поклонете се на Господ със свято благолепие. *
Трепери пред лицете Му, цяла земьо!
Кажете на народите: „Господ царува!“ *
Затова е твърда вселената,
няма да се поклати. *
Той ще съди народите по правда.
Нека се веселят небесата и тържествува земята; *
нека шуми морето и онова, което го изпълва;
нека се радва полето и всичко, което е в него; *
нека ликуват всички дъбравни дървета
пред лицето на Господ, защото идва, *
защото Той идва, за да съди земята.
Той ще съди вселената по правда, *
а народите – по Своята истина.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Пейте на Господ, благославяйте Неговото свято име!
Кратко четиво Як. 2, 12-13
Говорете и постъпвайте като хора, които ще бъдат съдени според закона на свободата. Защото съдът ще бъде безмилостен към онзи, който не е показал милост. Милостта тържествува винаги над съда.
Кратки възгласи
Н. Благословен е Господ * във вечните векове!
Благословен е Господ * във вечните векове!
В. Той Самият върши чудеса –
* във вечните векове!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Благословен е Господ * във вечните векове!
Ант. Благословен е Господ, нашият Бог!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Благословен е Господ, нашият Бог!
Просби
Да се помолим на Бога нашия Отец, Който създаде хората в света, за да изпълняват Неговата воля за Негова по-голяма слава, и да кажем:
Стори да Те прославяме, Господи!
Боже, Създателю на света, ние Те благославяме,
– стори така, че да Ти служим винаги и навсякъде.
Молим Те, помогни ни да Ти служим чрез всекидневния си труд
– и да бъдем участници в делата Ти, съобразявайки се с Твоята свята воля.
Нека нашият труд бъде ползотворен за ближните ни,
– стори да изградим с тях и за тях един угоден на Теб свят.
На нас и на онези, с които ще се срещнем днес,
– дари радост и мир.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи Боже, Царю на небето и земята, молим Те, направлявай и осветявай, царувай и властвай в сърцата, делата, чувствата и думите ни. Помогни ни в изпълнението на Твоя Закон, за да заслужим, освободени от греха и спасени, да живеем с Теб във Вечността.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!