3ponN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Творецо необятен,
Ти, на мощните вълни,
сочиш хода и предела
в хармонични далнини.
Ти по сухите места,
и изнурените полета,
сипеш влагата спасителна
от реки и от морета.
Напои верните, Исусе,
вяра в тях ще затрепти
с животворящите реки,
чийто извор чист си Ти.
Всемогъщи Отче, чуй ни,
Ти, Царуващият вечно,
с Единородния Твой Син,
със Светия Дух, сърдечно. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Очите ни са винаги насочени към Господ, Който се смилява над нас!
Псалм 122
Повдигам очите си към Теб, *
Който живееш на небесата!
Ето, както очите на слугите са обърнати *
към ръката на господарите им,
както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ, †
така и нашите очи – към Господ, нашия Бог, *
докато се смили над нас.
Смили се над нас, Господи, смили се над нас, *
защото доста сме сити на презрение,
доста е сита душата ни на хули от надменни *
и на унижение от горделиви.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Очите ни са винаги насочени към Господ, Който се смилява над нас!
Ант. 2 Нашата помощ е в името на Господ, Който създаде небето и земята!
Псалм 123
Ако Господ не беше с нас –
нека каже сега Израил †
ако Господ не беше с нас, *
когато хората се вдигнаха против нас,
живи биха ни погълнали, *
когато пламна тяхната ярост против нас.
Води биха ни потопили, †
поток би преминал над нашата душа, *
бурни води биха преминали над нашата душа.
Благословен е Господ, *
Който не ни предаде за плячка на техните зъби.
Душата ни се избави като птица от примка на ловци – *
примката се скъса и ние се избавихме.
Нашата помощ е в името на Господ, *
Който създаде небето и земята.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Нашата помощ е в името на Господ, Който създаде небето и земята!
Ант. 3 Бог Отец ни избра в Христос, за да станем Негови осиновени чеда!
Кантик Еф. 1, 3-10
Благословен да бъде Бог и Отец *
на нашия Господ Исус Христос,
Който ни благослови в Христос *
с всяко духовно благословение от небесата!
Както и ни избра чрез Него *
преди сътворението на света,
за да бъдем свети и непорочни *
пред Него с любов.
Както предопредели да ни осинови за Себе Си †
чрез Исус Христос *
по благоволение на Неговата воля,
за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *
с която Той ни е дарил чрез Своя възлюбен Син,
в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му *
и опрощение на греховете.
Според благоволението на Неговата благодат, †
която Той ни дари изобилно *
във всяка премъдрост и разум,
като ни откри тайната на волята Си *
по Своето благоволение,
което отпреди бе положил в Себе Си, *
за да се приложи, когато се изпълнят времената,
обединението в Христос *
на всичко небесно и земно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Бог Отец ни избра в Христос, за да станем Негови осиновени чеда!
Кратко четиво Як. 4, 11-12
Братя, не говорете зло един против друг. Онзи, който клевети брата си или го съди, той клевети и съди закона. Ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия. Един е Законодателят и Съдията, който може да спаси и погуби. Ти кой си, че да съдиш другите?
Кратки възгласи
Н. Изцери душата ми, Господи, * защото съгреших против Теб! Изцери душата ми, Господи, * защото съгреших против Теб!
В. Боже мой, прости ми –
* защото съгреших против Теб!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Изцери душата ми, Господи, * защото съгреших против Теб!
Ант. Душата ми величае Господ, защото Той погледна на моето смирение!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Душата ми величае Господ, защото Той погледна на моето смирение!
Просби
Христос желае да направлява всички хора към спасението. Нека се обърнем към Него искрено и с обич, и Го призовем:
Привлечи всяко същество към Теб, Господи!
Благословен си Ти, Господи, Който ни изкупи от робството на греха чрез драгоценната Си Кръв,
– дари ни със свободата на Божиите чеда.
Дай благодатта Си на нашия епископ и всички Твои служители,
– за да отслужват Твоите Тайнства с радост и духовен жар.
Помогни на търсещите истината да я намерят
– и намирайки я, винаги да останат в нея.
Побързай да помогнеш на сираците, вдовиците и отхвърлените,
– за да усетят Твоята близост в нуждите и бедите.
Приеми нашите покойници в Небесното Царство,
– където с Отец и Светия Дух ще бъдем всичко във всички.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Боже, Ти, Който си неугасваща светлина, молим Те, разсей мрака над нашите души и благоволи да простиш всичките ни грехове.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!