3sbJ

Събота
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Зора трепти в небесата
с празничната светлина
и обкичва тя земята,
става тъй красив денят.
В сърцата няма тревога
и лумва в нас надежда.
Върху хаоса дъга изплува –
към мир и утеха повежда.
Така в деня си последен
верните чакат Те много.
Ще съзерцават пленени
Пришествието на Бога.
Слава на Бога Всевишни,
на Сина Единствен – слава.
Слава на Духа Осветител,
На Троица вечна – прослава. Амин.
Псалмодия
Ант. 1 Близо си Ти, Господи, и всички Твои пътища са истинни!
Псалм 118, 145-152 XIX
Чуй ме, Господи, викам от цялото си сърце *
и ще опазя Твоите устави.
Теб призовавам: „Спаси ме, *
и ще опазя Твоите откровения“.
Изпреварвам зората и викам: *
„На Твоето Слово се уповавам!“
Очите ми изпреварват утринната стража, *
за да се вниквам в Твоето Слово.
Чуй гласа ми, според милостта Си, *
Господи, поради Твоя съд оживи ме.
Приближиха се онези, които замислят лукавство, *
те са далеч от Твоя закон.
Но Ти, Господи, си наблизо *
и всички Твои заповеди са истина.
Отдавна узнах за Твоите откровения, *
които Ти утвърди вечно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Близо си Ти, Господи, и всички Твои пътища са истинни!
Ант. 2 Господи, прати ми Твоята премъдрост и ръководи делата ми!
Кантик Прем. 9, 1-6, 9-11
Боже на дедите и Господи на милостта, *
Ти, Който си направил всичко със Словото Си.
Ти си устроил с премъдростта човека, *
за да владее над създадените от Теб твари
и да управлява света свято и справедливо *
и с душевна правота да върши съд!
Дай ми премъдростта, която седи до Теб на престола, *
и не ме отхвърляй от онези, които са Твои чеда,
защото аз съм Твой слуга и син на Твоята слугиня, †
човек немощен и с кратък живот, *
неспособен да проумее правосъдие и закони.
Дори и някой да беше съвършен между синовете човешки, *
без Твоята премъдрост ще бъде считан за нищо.
С Теб е премъдростта, която познава делата Ти *
и е била там, когато си създавал света.
Знае онова, което е било угодно пред очите Ти *
и кое е правилно според Твоите заповеди.
Прати я от светите небеса, *
прати я от престола на славата Си,
за да ми помага в труда *
и за да зная какво е благоугодно пред Теб.
Защото тя всичко знае и разбира, †
мъдро ще ме ръководи в делата ми *
и ще ме запази в славата си.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господи, прати ми Твоята премъдрост и ръководи делата ми!
Ант. 3 Истината Господня пребъдва вечно!
Псалм 116
Хвалете Господ, всички народи, *
прославяйте Го, всички племена,
защото Неговата милост към нас е велика *
и истината Господня пребъдва вечно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Истината Господня пребъдва вечно!
Кратко четиво Фил. 2, 14-15
Всичко вършете без ропот и съмнения, за да бъдете безукорни, чисти и непорочни Божии чеда сред този опърничав и развратен род, сред който сияете като светила в света.
Кратки възгласи
Н. Викам към Теб, Господи, * Ти си мое прибежище!
Викам към Теб, Господи, * Ти си мое прибежище!
В. Мой дял в земята на живите –
* Ти си мое прибежище!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Викам към Теб, Господи, * Ти си мое прибежище!
Ант. Просветли, Господи, пребиваващите в мрака и в сянката на смъртта!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Просветли, Господи, пребиваващите в мрака и в сянката на смъртта!
Просби
Бог Отец пожела да въздигне Мария, Христовата майка, над всички небесни и земни създания. Нека с доверие се обърнем към Него и Го помолим:
Погледни, Господи, Майката на Твоя Син и ни изслушай!
Благодарим Ти, че ни даде Мария за майка и пример,
– освети нашите сърца чрез нейното застъпничество.
Ти, Който направи Мария вярна Твоя последователка чрез вслушването ѝ в Словото Ти,
– вложи в нас дарбите от Светия Дух, чрез нейното застъпничество.
Ти, Който подкрепи Мария при кръста, а след Възкресението на Твоя Син я зарадва,
– утеши ни в мъките и ни утвърди в надеждата.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Боже, Извор и Начало на нашето спасение, стори, молим Те, с делата си да Те прославяме през земния си живот, за да заслужим да Те възхваляваме безкрай в небето.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!