3sbMD

Събота
III седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.От път под жаркото слънце
отруден седна, Исусе,
при кладенеца на Яков
да ни поиш със слово.
2.Там обеща ни водата,
която от Теб извира,
тя дава сили на всички
унили в пътя към Бога.
3.С Тебе, за Тебе и в Тебе
нека е свят денят ни,
усилията ни скромни
със радост Бога да славят.
4.На Теб Христе, на Отца Ти,
със Свѐтия Дух на обич,
да бъде слава навеки,
да бъде мир на земята. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Постъпи с Твоя раб * по милостта Си.
Псалм 118 (119):121-128
ХІV (Аин)
Молитва в страданието
Аз върших съд и правда; *
не ме предавай на моите гонители.

Защити Твоя раб за негово добро, *
та да ме не угнетяват горделивите.

Очите ми чезнат, очаквайки Твоето спасение *
и словото на Твоята правда.

Постъпи с Твоя раб по милостта Си *
и ме научи на Твоите наредби.

Аз съм Твой раб: вразуми ме *
и ще позная Твоите откровения.

Време е Господ да действува: *
Твоя закон разориха.

Но аз обичам Твоя закон повече от злато, *
и то от чисто злато.

Всички Твои заповеди ‒ всички признавам за справедливи; *
всички пътища на лъжата мразя.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Постъпи с Твоя раб / по милостта Си.

Ант. 2. Които обръщаха поглед към Господа, * просияваха.
Псалм 33 (34)
Бог е спасението на праведните
Вкусихте, че Господ е благ. (1 Петр. 2:3)

І
Ще благославям Господа във всяко време; *
хвалата за Него винаги е в устата ми.

С Господа ще се хвали душата ми; *
ще чуят кротките и ще се развеселят.

Величайте Господа с мене, *
и да възхвалим името Му заедно.

Подирих Господа и Той ме послуша, *
и от всички мои опасности ме избави.

Които обръщаха поглед към Него, просияваха *
и лицата им няма да се посрамят.

Ето, сиромахът викна и Господ чу, *
и го спаси от всичките му беди.

Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, *
и ги избавя.

Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! *
Блажен е човекът, който се уповава на Него!

Бойте се от Господа, всички Негови светии, *
защото няма оскъдност у ония, които Му се боят.

Лъвчетата бедствуват и търпят глад, *
а ония, които дирят Господа, не са лишени от никое благо.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Които обръщаха поглед към Господа, / просияваха.

Ант. 3. Близо е Господ * до сломените по сърце.
ІІ
Дойдете, деца, послушайте ме: *
на страх Господен ще ви науча.

Иска ли човек да живее *
и обича ли дълголетие, за да види блага?

Нека сдържа езика си от зло *
и устата си от коварни думи;

нека се отклонява от зло и прави добро; *
да търси мир и да следва подир него.

Очите на Господа са обърнати към праведниците, *
и ушите Му ‒ към техните вопли.

Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, *
за да изтреби от земята помена им.

Викат праведниците и Господ слуша, *
и ги избавя от всичките им скърби.

Близо е Господ до сломените по сърце *
и смирените по дух ще спаси.

Много са скърбите на праведника, *
но от всички тях Господ ще го избави.

Той пази всички негови кости; *
ни една от тях не ще се строши.

Злото ще убие грешника *
и които мразят праведника, ще загинат.

Господ ще избави душата на рабите Си, *
и никой от ония, които се уповават на Него, няма да загине.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Близо е Господ / до сломените по сърце.

Четене ( Гал. 5:26; 6:2)
Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един другиму да си не завиждаме.
Понасяйте един другиму теготите и така изпълнете закона Христов.

В. Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно.
Вс. Защото там Господ изрече благоволение.

Молитва
Боже, светъл огън на вечната любов, + стори винаги да горим с Твоята любов * и
да Те обичаме повече от всичко, а ближните – заради Тебе. Чрез Христа, нашия Господ.