3srJ

Сряда
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Нощ, мъгла и тежък мрак.
Ето – влиза светлина.
Спасителя Христос ни идва
и в душите – бъднина.
Слънцето на Правдата
обновява и разпалва
Всемира в очакване.
Душите ни погалва.
С чиста, смирена радост
сред песни и молитви
да посрещнем Господ наш
и душите да литнат.
Спасителю на бедните,
славата на Твоя лик –
нека блести в Новия Свят,
да ни осени във миг. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Развесели душата на Твоя слуга, Господи, защото към Теб въздигам душата си!
Псалм 85
Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, *
защото съм беден и сиромах.
Запази душата ми, защото благоговея пред Теб, *
Боже мой, спаси Твоя слуга, който се уповава на Теб.
Смили се над мен, Господи, *
защото към Теб викам всеки ден.
Развесели душата на Твоя слуга, *
защото към Теб, Господи, въздигам душата си,
защото Ти, Господи, си благ и милосърден *
и многомилостив към всички, които Те призовават.
Чуй, Господи, моята молитва *
и изслушай гласа на молбата ми.
В деня на скръбта си викам към Теб, *
защото Ти ще ме чуеш.
Между боговете няма като Теб, Господи, *
и няма дела като Твоите.
Всички сътворени от Теб народи ще дойдат †
и ще се поклонят пред Теб, Господи, *
и ще прославят Твоето име,
защото Ти си велик и вършиш чудеса – *
Ти, Боже, едничък Ти!
Насочи ме, Господи, в Твоя път, †
и аз ще ходя в Твоята истина, *
утвърди сърцето ми в страха на Твоето име.
Ще Те възхвалявам, Господи, Боже мой, *
от цялото си сърце
и вечно ще славя Твоето име, *
защото Твоята милост към мен е голяма.
Ти избави душата ми от ада. *
Боже, горделивите въстанаха против мен,
и тълпа от размирници търси душата ми. *
Те нямат Теб пред себе си.
Но Ти, Господи, *
Боже, Който си щедър и добросърдечен,
дълготърпелив, многомилостив и истинен, *
милостиво погледни и се смили над мен.
Дай на слугата Си Твоята сила *
и спаси сина на Твоята слугиня.
Покажи ми знамение за добро, †
за да видят онези, които ме мразят, и да се засрамят, *
защото Ти, Господи, ми помогна и ме утеши.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Развесели душата на Твоя слуга, Господи, защото към Теб въздигам душата си!
Ант. 2 Блажен е човекът, който върви в правдата и говори истина!
Кантик Ис. 33, 13-16
Слушайте вие, далечни, какво ще сторя, *
а вие, ближни, познайте Моята мощ.
Изплашиха се грешниците на Сион, *
ужас обзе нечестивците.
Кой от нас може да живее в унищожаващ огън? *
Кой може да живее във вечен пламък?
Който върви в правдата и говори истина, †
Който презира печалба чрез потисничество, *
удържа ръцете си, за да не приема подаръци,
запушва ушите си, за да не чува за кървави дела, *
затваря очите си, за да не вижда злото.
Той ще живее във висините, †
прибежище са му непристъпните скали, *
хляб ще му се даде и водата му няма да свърши.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Блажен е човекът, който върви в правдата и говори истина!
Ант. 3 Приветствайте Царя Господ!
Псалм 97
Възпейте на Господ песен нова, *
защото Той извърши чудеса.
Неговата десница и Неговата свята ръка *
Му донесоха победа.
Господ яви Своето спасение, *
пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост *
и верността Си към Израилевия дом.
Всички земни краища *
видяха спасението на нашия Бог.
Възклицавайте към Господ, цяла земьо. *
Тържествувайте, веселете се и пейте.
Пейте на Господ с гусли, *
с гусли и глас псалмовски.
При звука на тръби и рог, *
тържествувайте пред Царя Господ.
Нека шуми морето и всичко, което го изпълва, *
вселената и всичко, което живее в нея.
Нека ръкопляскат реките, *
нека ликуват с тях планините
пред лицето на Господ, *
защото Той идва да съди земята.
Той ще съди вселената праведно, *
а народите – истинно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Приветствайте Царя Господ!
Кратко четиво Йов. 1, 21; 2, 10b
Гол излязох от утробата на майка си, гол ще се завърна. Господ даде, Господ отне. Нека бъде благословено името Господне! Ако приемаме от Бога доброто, защо да не понасяме и злото?
Кратки възгласи
Н. Обърни сърцето ми към Теб, Боже, * за да свидетелствам за Теб!
Обърни сърцето ми към Теб, Боже, * за да свидетелствам за Теб!
В. Оживотворявай ме в Твоя път –
* за да свидетелствам за Теб!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Обърни сърцето ми към Теб, Боже, * за да свидетелствам за Теб!
Ант. Смили се над нас, Господи, и си спомни за светия Си Завет!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Смили се над нас, Господи, и си спомни за светия Си Завет!
Просби
Христос, Който се грижи за Своята Църква, отдаде Себе Си за Нея. Нека Го помолим:
Опази Твоята Църква, Господи!
Благословен си Ти, Пастирю на Църквата, Който ни даряваш днес светлина и живот,
– стори да приемем с благодарност Твоите благодеяния.
Опази поради милостта Си народа, който Ти събра в Твое име,
– за да не погине никой.
Направлявай Църквата по пътя на Твоите заповеди,
– за да бъде вярна на вдъхновенията на Светия Дух.
Оживотворявай Църквата Си с Хляба на Живота от трапезата на Словото,
– за да може чрез силата, която дава тази храна, да Те следва винаги с радост.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, Ти, Който ни създаваш с премъдростта Си и ни ръководиш чрез Провидението Си, молим Те, просветли нашите сетива със светлината на Твоя Дух, за да Ти бъдем винаги верни.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!