3srMD

Сряда
III седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.От път под жаркото слънце
отруден седна, Исусе,
при кладенеца на Яков
да ни поиш със слово.
2.Там обеща ни водата,
която от Теб извира,
тя дава сили на всички
унили в пътя към Бога.
3.С Тебе, за Тебе и в Тебе
нека е свят денят ни,
усилията ни скромни
със радост Бога да славят.
4.На Теб Христе, на Отца Ти,
със Свѐтия Дух на обич,
да бъде слава навеки,
да бъде мир на земята. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Който Ме последва, * той не ще ходи в мрака, / а ще има светлината на живота.
Псалм 118 (119):105-112
ХІV (Нун)
Божият закон е светлина и наследие
Твоето слово е светило за ногата ми *
и светлина за пътеката ми.

Клех се да пазя справедливите Твои съдби *
и ще ги изпълня.

Силно съм угнетен, Господи, *
оживи ме по Твоето слово.

Затова благоволи, Господи, +
да приемеш доброволната жертва на моите уста *
и ме научи на Твоите съдби.

Душата ми е непрестанно в моята ръка, *
но Твоя закон не забравям.

Нечестивците ми поставиха примка, *
но аз не се отклоних от Твоите заповеди.

Твоите откровения приех като вечно наследие, *
защото те са радост за сърцето ми.

Наклоних сърцето си да изпълнявам Твоите наредби *
навеки, докрай.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Който Ме последва, / той не ще ходи в мрака, / а ще има светлината на живота.

Ант. 2. Аз съм беден и сиромах * Боже, побързай към мене.

Псалм 69 (70)
Молитва за Божията помощ
Господи, спаси ни; загиваме! (Мат. 8:25)
Побързай, Боже, да ме избавиш, *
побързай, Господи, да ми помогнеш.

В стид и срам да потънат, *
които търсят душата ми!

Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, *
които ми желаят зло!

Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха *
ония, които ми казваха: О, добре, добре!

Нека се зарадват и развеселят за Тебе *
всички, които Те търсят,

и които обичат Твоето спасение, *
непрестанно да казват: Велик е Бог!

Аз пък съм беден и сиромах; *
Боже, побързай към мене!

Ти си помощ моя и Избавител мой! *
Господи, не се забавяй!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Аз съм беден и сиромах / Боже, побързай към мене.

Ант. 3. Бог не съди по външност, * а съди с праведен съд.
Псалм 74 (75)
Бог е всевишния съдия
Свали силни от престоли и въздигна смирени. (Лука 1:52)
Славим Те, Боже, славим, *
защото е близко Твоето име; това разгласят Твоите чудеса.

„Кога избера време, *
Аз ще извърша съд по правда.

Тресе се земята и всички, които живеят на нея. *
Аз ще заякча стълбовете й.”

Казвам на ония, които безумствуват: Не безумствувайте, *
и на нечестивците: Не дигайте рог,

не подигайте високо вашия рог, *
не говорете против Бога твърдоглаво,

защото въздигането не иде нито от изток, нито от запад, *
нито от пустинята,

но Бог е съдия: *
един унижава, а друг въздига;

защото чашата е в ръката на Господа, *
виното ‒ пълна смес ‒ кипи в нея

и Той налива от нея. *
Дори нейното дрождие ще изцеждат и пият всички нечестивци по земята.

Аз пък вечно ще разгласям, *
ще възпявам името на Бога Яковов,

ще сломя всички рогове на нечестивците, *
и роговете на праведника ще се възвисят.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Бог не съди по външност, / а съди с праведен съд.

Четене ( 1 Кор. 13:8-9, 13)
Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са
езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. Защото донейде знаем и донейде
пророчествуваме. А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта.

В. Да бъде милостта Ти над нас, Господи.
Вс. Според както Ти се уповаваме.

Молитва
Всемогъщи, Милосърдни Боже, Ти ни даде време за почивка по пладне, + погледни
милостно започнатата работа, * изправи сторените грешки и доведи докрай всичко според
Твоята воля. Чрез Христа, нашия Господ.