3WP01

ТРЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА – Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Много прокажени имаше в Израил,
и никой от тях се не очисти,
освен сириецьт Нааман.
Четене из втората книга Царства.  5, 1—15а
В онези дни: Нааман, военоначалник на сирийския цар, беше голям човек пред господаря си и почитан; чрез него Господ бе дал победа на сирийците; и тоя човек беше храбър и богат, но прокажен.
Веднъж сирийци излязоха на чети и плениха от израелската земя малко момиче, и то служеше на Наамановата жена. И каза то на господарката Си: „О, да отидеше моят господар при пророка, който е в Самария, той щеше да снеме от него проказата.”
Тогава Нааман отиде и разправи това на господаря си, думайки: „Тъй и тъй каза момичето, което е от израелската земя.”
И сирийският цар му каза: „Стани, иди, пък аз ще пратя писмо до израилския цар.”
Той отиде, като взе със себе си десет таланта сребро, шест хиляди сикли злато и десет премени дрехи: и занесе на израелския цар писмото, в което се казваше: „Заедно с това писмо ето пращам при тебе Нааман, моя слуга, да снемеш от него проказата му.”
Израилският цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и каза: „Нима аз съм Бог, да умъртвявам и съживявам, та праща при мене да снема от тоя човек проказата му? Ето, знайте сега и вижте, че той дири повод за вражда против мене.”
Когато Божият човек Елисей чу, че израилският цар раздрал дрехите си, прати да кажат на царя: „Защо раздра дрехите си? Нека дойде при мене и познае, че има пророк у Израил.”
И дойде Нааман с конете и колесниците си и се спря пред входа на Елисеевия дом. Тогава Елисей прати при него слугата си да каже: „Иди, окъпи се седем пъти в Йордан и тялото ти ще се обнови и ще бъдеш чист.”
Разгневи се Нааман и си тръгна, думайки: „Ето, аз мислех, че той ще излезе, ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог, ще си сложи ръката на мястото и ще снеме проказата. Нима дамаските реки Авана и Фарфар не са по-добри от всички израилски води? Не можех ли да се окъпя в тях и да се очистя?”
И си отиде ядосан. Доближиха се слугите му и му говореха: „Отче, да беше ти казал пророкът нещо трудно, не щеше ли да го направиш? Още повече сега, когато ти каза само: „Окъпи се и ще бъдеш чист.”
Той отиде и се потопи в Йордан седем пъти, според думите на Божия човек, и тялото му се обнови като на малко дете и се очисти.
Тогава се върна при Божия човек той и всичките му придружници, дойде и застана пред него и каза: „Ето, познах, че по цяла земя няма Бог освен у Израил. Приеми, прочее, дар от твоя слуга.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 41, 2.3; Пс 42, 3.4. ( О: Срв Пс 41, 3)
Душата ми жадува за живия Бог; кога ще дойда и се явя пред лицето Божие?
Както кошута жадува за водни потоци, тъй душата ми, Боже, копнее за Тебе. 
Душата ми жадува за живия Бог; кога ще дойда и се явя пред лицето Божие?
Душата ми жадува за Бога, живия Бог: Кога ще дойда и се явя пред лицето Божие? 
Душата ми жадува за живия Бог; кога ще дойда и се явя пред лицето Божие?
Прати Твоята светлина и Твоята истина; да ме водят и да ме поведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища. 
Душата ми жадува за живия Бог; кога ще дойда и се явя пред лицето Божие?
И ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта и на моето веселие. На гусли ще те славя, Боже, Боже мой. 
Душата ми жадува за живия Бог; кога ще дойда и се явя пред лицето Божие?
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Пс 129, 6.7
Надявам се на Господа, уповавам се на словото Му; защото у Господа е милостта и пълно у Него избавлението.
ЕВАНГЕЛИЕ
Исус подобно на Илия и Елисей
не е пратен само при евреите.
Четене от светото Евангелие според Лука.          4, 24-30
Исус дойде в Назарет, каза на народа в синагогата:
„Истината ви казвам, че никой пророк не е приет в отечеството си.
Наистина ви казвам, много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта.
Тъй също много прокажени имаше в Израил при пророк Елисей, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нааман.”
Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост. И станаха, та Го изкараха вън от града и заведоха на връх рътлината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу. Но Той премина посред тях и си отиде.
Това е слово Господне.