3WP02

ТРЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Вторник
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 3, 25.34-43

Със съкрушено сърце и със смирен дух нека бъдем приети.

Четене из книгата на пророк Даниил.     

В онези дни: Азария стана и взе да се моли така; отвори устата си сред огъня и възгласи: „Не ни предавай завинаги заради Твоето име и не разрушавай завета Си, не отнемай от нас милостта си, молим ти се, заради Авраам, Твоя възлюбен, заради Исаак, Твоя раб, и Израил, светия Твой, на които си казал, че ще умножиш потомството им като звездите небесни и като пясъка на брега морски. Намалени сме, Господи, в повече от всички народи и сме унижени сега по цяла земя за нашите грехове, и нямаме сега ни княз, ни пророк, ни вожд, ни всесъжения, ни жертви, ни приноси, ни тамян, нито място, да Ти принесем жертва и да намерим Твоята милост. Но със съкрушено сърце и със смирен дух нека бъдем приети; както при всесъжение на овни и юнци, както при хиляди тлъсти агнета, тъй да Ти бъде благоугодна жертвата ни днес пред Тебе; защото няма срам за ония, които се на Тебе уповават. И сега ние Те следваме от все сърце и Ти се боим и търсим Твоето лице. Не ни посрамяй, но стори с нас по Твоето снизхождение и по голямата си милост; избави ни чрез силата на чудесата Си и дай слава на името Си, Господи.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24, 4вс-5ав.6-7вс.8-9 ( О: 6а)

Спомни си Твоите щедрости, Господи.

Покажи ни, Господи, Твоите пътища,
и научи ме на Твоите пътеки.
Насочи ме към Твоята истина и ме научи,
защото Ти си Бог на моето спасение.

Спомни си Твоите щедрости, Господи.

Спомни си Твоите щедрости, Господни,
и твоите милости, защото са от века.
По милостта Си спомни Си за Мене,
по Твоята благост, Господи.

Спомни си Твоите щедрости, Господи.

Благ и праведен е Господ,
затова учи грешните в пътя Си;
насочва кротките към правда,
и учи кротките на Своите пътища.

Спомни си Твоите щедрости, Господи.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Иоил 2, 12-13
R: Слава на Тебе, Слово Божие 
Но и сега още, казва Господ, обърнете се към Мене от все сърце, защото съм благ и милосърден.

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 18, 21-35

Ако всеки от вас не прости на брата си, Отец няма да ви прости.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време: Петър се приближи до Исуса и рече: „Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли?” Исус му отговаря: „Не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем. Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си. Когато почина той да разчиства сметката, доведоха при него едного, който му дължеше десет хиляди таланта; а понеже той нямаше, с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати; тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: „Господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.” А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга. Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, които му дължеше сто динария, и като го хвана, давеше го и му казваше: „Изплати ми, което ми дължиш; тогава другарят му падна пред нозе­те му, молеше го и думаше: „Имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя”; но той не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят го повика и му каза: „Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?” И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле прости от сърце на брата си прегрешенията му.”

Това е слово Господне.