3WP03

ТРЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Сряда

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Втор 4, 1.5-9

Пазете заповедите и ги изпълнявайте.

Четене из книгата Второзаконие. 

Говори Мойсей на народа, казвайки: И тъй, Израилю, слушай наредбите и законите, които Аз ви уча да изпълнявате, за да бъдете живи и да отидете и наследите оная земя, която Господ, Бог на вашите отци, ви дава. Ето научих ви на наредбите и законите, както ми заповяда Господ, Бог мой, за да постъпвате тъй в земята, в която влизате, за да я завладеете; и тъй, пазете и изпълнявайте ги, защото това е вашата мъдрост и вашия разум пред очите на народите, които като чуят за всички тия наредби, ще кажат: „Само тоя велик народ е мъдър и разумен народ.” Защото има ли някой велик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък към нас Господ, Бог наш, когато и да Го призовем? И има ли някой велик народ с такива справедливи наредби и закони, както целият този закон, който ви предлагам днес? Само пази се и грижливо варди душата си, за да не забравиш делата, що ги видяха Твоите очи, и те да не излизат от сърцето ти през всички дни на твоя живот. И обади за тях на синовете си и на внуците си.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147, 12-13.15-16.19-20 ( О: 12а)

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Хвали, Иерусалиме, Господа,
хвали, Сионе, твоя Бог.
Защото Той укрепява заворките на твоите порти,
благославя твоите синове всред тебе.

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Който праща на земята Своето слово,
Неговото слово бързо върви.
Който дава сняг като вълна,
сипе скреж като пепел.

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Той яви Своето слово на Яков,
Своите наредби и Своите съдби – на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това,
и Неговите съдби те не знаят.

Хвали, Иерусалиме, Господа.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Йоан 6, 64в.69в


R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5, 17-19

Който изпълни и поучи, той велик ще се нарече.

Четене от светото Евангелие според Матей.     

В онова време: Исус каза на учениците си: „Не мислете, че съм дошъл да наруша Закона или Пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от Закона, няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, като наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.”

Това е слово Господне.