3WP04

ТРЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Четвъртък
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Иер 7, 23-28

Ето народът, който не слуша гласа на Господа, своя Бог.

Четене из книгата на пророк Иеремия.   

Това казва Господ: „Такава заповед им дадох, казвайки: „Слушайте Моя глас и Аз ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой народ, и ходете по всеки път, който ви заповядвам, за да ви е добре.” Но те не послушаха и не наклониха ухо, и живееха по внушението и по упорството на злото си сърце, и обърнаха Ми гръб, а не лице, от оня ден, когато бащите ви излязоха из Египетската земя до днес. И пращах при вас всичките Мои раби – пророците, пращах всеки ден от ранно утро; но те не ме послушаха и не наклониха ухо, а станаха твърдоглави, постъпваха по зле от бащите си. И когато ще им говориш всички тия думи, те не ще те послушат, и когато ще ги викаш, не ще ти отговарят. Тогава им кажи: „Ето народ, който не слуша гласа на Господа, своя Бог, и не приема поука, няма у тях истина, тя е отнета от устата им.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94, 1-2.6-7.8-9 ( О: 8)

О, да бяхте сега послушали гласа на Господа: „Не ожесточавайте сърцата си.”

Дойдете да запеем на Господа;
да възкликнем към Бога – спасението ни.
Да застанем пред лицето Му със славословие,
с песни да възкликнем към Него.

О, да бяхте сега послушали гласа на Господа: „Не ожесточавайте сърцата си.”

Дойдете, да се поклоним и да припаднем,
да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец.
Защото Той е наш Бог,
и ние сме народ от Негово паство и овци под Негови ръце.

О, да бяхте сега послушали гласа на Господа: „Не ожесточавайте сърцата си.”

O, да бяхте послушали сега Неговия глас:
„Не ожесточавайте сърцата си”, както в Мерива,
както в деня на изкушението в пустинята,
дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме, и видяха Моето дело.”

О, да бяхте сега послушали гласа на Господа: „Не ожесточавайте сърцата си.”


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Иоил 2, 12-13

R: Слава на Тебе, Слово Божие

Но и сега още, казва Господ, обърнете се към Мене от все сърце, защото съм благ и милостив.

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 11, 14-23

Който не е с Мене, той е против Мене.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Исус изгони един бяс, който беше ням; и когато бесът излезе, немият проговори; и народът се чудеше. А някои от тях казваха: „Той изгонва бесовете чрез Веелзевул, бесовския княз.” А други, изкушавайки Го, искаха Му личба от небето. Но Той, като им знаеше помислите, рече им: „Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява, и дом, разделен на части една против друга, пропада. Ако пък и Сатаната се е разделил сам против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че Аз чрез Веелзевул изгонвам бесовете. И ако Аз чрез Веелзевул изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък Аз с пръста Божи изгонвам бесовете, то значи, дошло е до вас царството Божие. Когато силният отбранява с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност. Когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разделя плячката му. Който не е с Мене, той е против Мене, и който не събира с Мене, той разпилява.”

Това е слово Господне.