3WP05

ТРЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Петък
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ос 14, 2-10

Няма да казваме вече: „Богове наши” изделие на нашите ръце.

Четене из книгата на пророк Осия.          

Това казва Господ: „Обърни се, Израиле, към Господа, твоя Бог, защото ти падна поради нечестието си. Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа, и речете Му: „Отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от остатъци от устата си. Асур няма вече да ни спасява. Няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделията на нашите ръце: „О, богове наши”, защото у Тебе има милосърдие към сираци.” Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благоволение, защото гневът Ми се отвърна от тях; Аз ще бъда роса за Израил, Израил ще цъфти като крин и ще разпусне корените си както в Ливан. Ще се разширят клоните му и хубостта му ще бъде като маслина и благоуханието от него като от Ливан. Ще се върнат ония, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие – и ще цъфтят като лоза; ще бъдат славни като вино Ливанско. Каква работа имам още с идолите, ще рече Ефраим. Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него като на зелен кипарис, от мене ще ти бъдат новите плодове. Кой е мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това? Защото прави са пътищата Господни и праведници ходят по тях, а беззаконниците ще паднат на тях.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 80, 6с-8а.8вс-9.10-11ав.14 и 17 ( О: 11 и 9)

Аз съм Господ Бог твой: слушай гласа ми.

Чух звуци от език, който не познавах.
Аз снех товара от раменете му,
и освободих ръцете му от кошниците.
В утеснението си ти ме повика, и Аз те избавих.

Аз съм Господ Бог твой: слушай гласа ми.

Изсред гръма те чух,
при водите на Мерива те изпитах.
Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам,
о, да беше Ме послушал, Израиле!

Аз съм Господ Бог твой: слушай гласа ми.

Да нямаш друг бог
и да не се покланяш на другоземния бог.
Аз съм Господ, Бог твой,
който те изведе из Египетската земя.

Аз съм Господ Бог твой: слушай гласа ми.

Ако Моят народ беше Ме слушал,
и Израил да ходеше в Моите пътища,
щях да ги храня с тлъста пшеница,
и щях да ги насищам с мед от скала.

Аз съм Господ Бог твой: слушай гласа ми.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Мт 4, 17


R: Слава на Тебе, Слово Божие

Покайте се, казва Господ; наближи царството небесно.

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 12, 28в-34

Господ, твоят Бог, е един Бог, и ще Го възлюбиш.

Четене от светото Евангелие според Марко.      

В онова време: Един от книжниците приближи се до Исуса и Го попита, коя е първа от всички заповеди. А Исус му отговори: „Първа от всички заповеди е: „Слушай, Израилю: Господ, твоят Бог, е Бог един; и ще обичаш Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила.” Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си като себе си.” Друга заповед по-голяма от тия няма. Книжникът Му рече: „Добре, учителю, Ти право каза, че Бог е един и няма друг, освен Него; и че да го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум и с всичката си душа и с всичката си сила, и да обичаш ближния като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви.” Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: „Не си далеч от царството Божие.” След това никой вече не смееше да го пита.

Това е слово Господне.