3WP06

ТРЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА – Събота
ПЪРВО ЧЕТИВО
Милост искам, а не жертва.
Четене из книгата на пророк Осия.           6, 1в-6
Да идем, и да се върнем при Господа, защото Той ни нарани и Той ще ни изцели, порази и ще превърже раните ни. Ще ни оживи в два дни, а в третия ден ще ни издигне, и ние ще живеем пред лицето Му. И тъй, нека познаем, нека се стремим да познаем Господа; като утринна зора е появата Му, и Той ще дойде при нас като дъжд; като късен дъжд ще напои земята.
Какво да ти сторя, Ефраиме? Какво да ти сторя, Юдо? Благочестието ви е като утринна мъгла и като роса, която скоро изчезва. Затова Аз ги поразявах чрез пророците и биех ги с думи на устата си, и съдът Ми е като изгряваща светлина. Защото Аз искам милост, а не жертва: и Богопознание повече, нежели всесъжения.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50, 3-4.18-19.20-21 ав ( О: Ос 6, 6)
Милост искам, а не жертва.
Помилвай ме, Боже, по милостта си, и по многото си щедрости заличи беззаконията ми.
Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. 
Милост искам, а не жертва.
Защото нито на жертви се радваш, и ако бих Ти дал всесъжения, не би ги приел.
Моята жертва, Боже, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш. 
Милост искам, а не жертва.
Стори, добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, за да възстановиш стените на Йерусалим.Тогава ще Ти бъдат угодни жертви законни, приношения и всесъжения. 
Милост искам, а не жертва.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Пс 94, 8аб
Днес не ожесточавайте сърцата си, но послушайте гласа на Господа.
ЕВАНГЕЛИЕ
Митарят си отиде у дома си
оправдан повече от фарисея.
Четене от светото Евангелие според Лука.          18, 9-14
В онова време:
Исус каза на ония, които бяха убедени, че са праведни и презираха другите, тази притча:
„Двама човека влезоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: „Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар. Постя два пъти в седмица, давам десятъка от всичко, що придобивам.”
А митарят, който стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удряше се в гърди и казваше: „Боже, бъди милостив към мене грешника.”
Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня, понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат.”
Това е слово Господне.