3wtJ

Вторник
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Сянката на нощта се разсейва.
Нова зора над нас затрептява.
Нека ние поздравим сърдечно
Всемогъщия Бог на славата.
Извор на всяка наша добрина,
на Твоята любов излей росата,
върху Църквата на Твоя Син
чрез Светия Дух в душата. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Благослови, Господи, земята Си и прости престъплението на Твоя народ!
Псалм 84
Господи, Ти се смили над Твоята земя, *
възвърна от плен Яков.
Ти прости престъплението на Твоя народ *
и заличи всичките му грехове,
вдигна цялата Си ярост, *
отклони големия Си гняв.
Възстанови ни, Боже на нашето спасение, *
прекрати негодуванието Си против нас.
Нима вечно ще се гневиш на нас, *
ще простреш гнева Си от рода в род!
Няма ли пак да ни оживиш, *
че Твоят народ да се зарадва на Теб?
Яви ни Твоята милост, Господи, *
дари ни Твоето спасение.
Ще послушам какво ще каже Господ Бог. †
Той ще извести мир на Своя народ и Своите избрани, *
но те отново ще изпаднат в безразсъдство.
Така Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, *
за да обитава слава в нашата земя.
Милост и истина ще се срещнат, *
правда и мир ще се целунат.
Истината ще изникне от земята, *
а правдата ще надникне от небесата.
Господ ще даде добро, *
а нашата земя ще даде своя плод.
Правдата ще тръгне пред Него *
и ще постави на път стъпките си.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Благослови, Господи, земята Си и прости престъплението на Твоя народ!
Ант. 2 С душата си се стремях към Теб, Господи, нощем, а с духа си ще Те търся от ранни зори!
Кантик Ис. 26, 1-4. 7-9. 12
Ние имаме укрепен град, *
но вместо стени и окоп, Бог ни е дал спасение.
Отворете портите и нека влезе праведният народ, *
който пази истината.
Твърдия по дух Ти пазиш в съвършен мир, *
защото на Теб се уповава.
Уповавайте се на Господ вечно, *
защото Господ Бог е вечна твърдина.
Пътят на праведника е прав – *
Ти уравняваш неговата пътека.
И в пътя на Твоите съдби, Господи, *
ние се уповавахме на Теб,
душата ни се стремеше към Твоето име *
и към спомена за Теб.
С душата си се стремях към Теб нощем, *
с духа си ще Те диря във вътрешността си от ранни зори,
защото, когато Твоите съдби се извършват на земята, *
тогава жителите на света се научават на правда.
Господи, Ти ни даряваш мир, *
защото всички наши дела Ти уреждаш за нас.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 С душата си се стремях към Теб, Господи, нощем, а с духа си ще Те търся от ранни зори!
Ант. 3 Стори да блесне над нас Твоето лице, Господи!
Псалм 66
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови, *
осветли ни с лицето Си,
за да познаят на земята Твоя път, *
а всички народи – Твоето спасение.
Нека Те възхвалят народите, Боже, *
нека Те възхвалят всички народи.
Нека се веселят и радват племената, †
защото Ти съдиш народите справедливо *
и на земята ги управляваш.
Нека те възхвалят народите, Боже, *
нека Те възхвалят всички народи.
Земята даде своя плод, *
нека ни благослови нашият Бог.
Нека ни благослови Бог *
и нека се побоят от Него всички земни краища.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Стори да блесне над нас Твоето лице, Господи!
Кратко четиво 1 Йоан 4, 14-15
Ние видяхме и свидетелстваме, че Отец изпрати Своя Син за Спасител на света. Онзи, който признае, че Исус е Син Божи, в него пребъдва Бог и той – в Бога.
Кратки възгласи
Н. Бог е моя помощ, * в Него е моята надежда!
Бог е моя помощ, * в Него е моята надежда!
В. Мое прибежище и мой освободител –
* в Него е моята надежда!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Бог е моя помощ, * в Него е моята надежда!
Ант. Господ издигна рога на спасението Си, както бе говорил чрез устата на Своите пророци!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ издигна рога на спасението Си, както бе говорил чрез устата на Своите пророци!
Просби
Нека обожаваме Христос, Който с Кръвта Си, пролята на кръста, направи от нас нов народ, и Го помолим:
Спомни си за Твоя народ, Господи!
Христе, Царю и Изкупителю наш, чуй Твоята Църква, Която в зората
на този ден Те възхвалява,
– научи я искрено да прославя Твоето величие.
Ти, Който си наша надежда и твърдина, на Теб се уповаваме,
– за да не се посрамим.
Побързай да ни помогнеш в нашата слабост,
– защото без Теб не можем нищо.
Не забравяй бедните и изоставените,
– дай им радост и утеха.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Боже, Ти, Който сътвори всичко с мъдрост и любов, молим Те, стори през този нов ден да вършим всичко в Твое име, служейки с усърдие на нашите братя и сестри.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!