3wtMD

Вторник
III седмица
Молитва през деня
В.  Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.От път под жаркото слънце
отруден седна, Исусе,
при кладенеца на Яков
да ни поиш със слово.
2.Там обеща ни водата,
която от Теб извира,
тя дава сили на всички
унили в пътя към Бога.
3.С Тебе, за Тебе и в Тебе
нека е свят денят ни,
усилията ни скромни
със радост Бога да славят.
4.На Теб Христе, на Отца Ти,
със Свѐтия Дух на обич,
да бъде слава навеки,
да бъде мир на земята. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Любовта е изпълнение на закона. * Който люби другия, / изпълнил е закона.
Псалм 118 (119):97-104
ХІІІ (Мем)
Божият закон учи на мъдрост
Колко обичам Твоя закон! *
Цял ден размислям за него.

С Твоята заповед Ти ме направи по-мъдър от враговете ми, *
защото тя е винаги с мене.

Станах по-разумен от всички мои учители, *
защото размислям за Твоите откровения.

Аз съм по-вещ от старците, *
защото пазя Твоите заповеди.

Удържам нозете си от всеки лош път, *
за да пазя Твоето слово.

От Твоите съдби няма да се отклоня, *
защото Ти ме учиш.

Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи! *
по-сладки от мед на устата ми.

Чрез Твоите заповеди съм вразумен, *
затова мразя всеки лъжлив път.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Любовта е изпълнение на закона. / Който люби другия, изпълнил е закона.

Ант. 2. Спомни си Твоя народ, * който Ти от старо време си придобил.
Псалм 73 (74)
Върху развалините на храма
Не бойте се от ония, които убиват тялото. (Мат. 10:28)

І
Защо, Боже, си ни отхвърлил завинаги? *
Защо гневът Ти се е разпалил против овците на Твоето пасбище?

Спомни си Твоя народ, който Ти от старо време си придобил +
и изкупил за дял на Твоето притежание, *
спомни си тая Сион планина, на която си се заселил.

Подигни стъпките Си към вековните развалини: *
врагът разруши всичко в светилището.

Рикат Твоите врагове всред събранията Ти; *
поставили са своите знакове, вместо нашите знамена;

изглеждаха като някой, който дига брадва *
върху сплетените на дърво клони;

и сега всички резби в него изведнъж разрушиха *
с топори и секири;

предадоха на огън Твоето светилище; *
съвсем оскверниха жилището на Твоето име;

рекоха в сърцето си: „Да ги разорим съвсем”,  *
и изпогориха всички места на Божиите събрания по земята.

Нашите знакове не виждаме, няма вече пророк *
и няма с нас никой, който да знае докога ще трае това.

Докога, Господи, ще ни кори врагът? *
Противникът вечно ли ще хули Твоето име?

Защо отдръпваш ръката Си и десницата Си? *
Порази ги отсред недрата Си,

Боже, Царю мой отвека, *
Който извършваш спасение сред земята!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Спомни си Твоя народ, / който Ти от старо време си придобил.

Ант. 3. Стани, Боже, * защити делото Си.
ІІ
Със силата Си Ти раздвои морето, *
във водата строши главите на змейовете;

Ти строши главата на левиатана, *
даде го за храна на людете етиопски в пустинята;

Ти пресече извори и потоци, *
Ти пресуши буйни реки.

Твой е денят и Твоя е нощта: *
Ти си приготвил светилата и слънцето;

Ти си установил всички предели на земята, *
лято и зима Ти си наредил.

Спомни си, прочее: врагът кори Господа, *
и люде безумни хулят Твоето име.

Не предавай на зверове душата на Твоята гургулица; *
не забравяй завинаги събранията на Твоите бедни.

Милостно погледни на Своя завет, *
защото всички мрачни места по земята се изпълниха
с насилнишки жилища.

Да се не върне посрамен потиснатият; *
сиромах и беден да възхвалят Твоето име.

Стани, Боже, защити делото Си, *
спомни всекидневната хула към Тебе от безумния;

не забравяй вика на Твоите врагове, *
шумът на тия, които въстават против Тебе, непрестанно се подига.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Стани, Боже, / защити делото Си.

Четене ( Втор. 15:7-8)
Ако пък имаш някой брат сиромах в едно от твоите жилища, в земята си, която Господ,
Бог твой, ти дава, не ожесточавай сърцето си и не стискай ръката си пред твоя брат сиромах,
но отвори му ръката си и дай му назаем, колкото му трябва, според нуждата му.

В. Блажен оня, който пригледва бедни и сиромаси!
Вс. В злочест ден Господ ще го избави.

Молитва
Боже, Ти откри на Петър волята Си за спасението на езичниците, + стори милостно да Ти
бъдат угодни нашите дела * и ни ръководи така, че да служим на Твоята спасителна любов.
Чрез Христа, Нашия Господ.