3wtN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Приеми, Вечни Отче,
песента на верните
в деня, който залязва
в пространства безмерни.
Ти, Който от изгрева
сред небесна светлина
приканваш да работим
в лозето Ти в ранина.
Щом слънцето залязва –
даваш на отрудени
обещаната награда
в сърцата разбудени.
Дай ни сили, Господи,
разпростри в сърцата
мира на Духа Ти Свят –
да огрей душата.
И Твоята благодат
нека да е висш залог
на радост съвършена
в слава на светци и Бог.
Възхвала, Вечни Отче,
Теб, Сина, * и Дух Свети.
И през всички векове
делото Ти да блести. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господ е близо до Своя народ!
Псалм 124
Онзи, който се надява на Господ, †
е като планината Сион. *
Той няма да се поклати и пребъдва вечно.
Планините са около Йерусалим, †
а Господ е близо до Своя народ *
сега и във вековете.
Защото Той няма да остави жезъла на нечестивите *
върху жребия на праведните,
за да не протягат праведниците *
ръце към беззаконието.
Господи, прави добро на добрите *
и на правите по сърце.
А онези, които се отклоняват по свои криви пътища, *
тях Господ да остави да ходят
с онези, които вършат беззаконие. *
Мир на Израил!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господ е близо до Своя народ!
Ант. 2 Ако не станете като децата, няма да влезете в Небесното Царство!
Псалм 130
Господи, сърцето ми не се е гордяло, *
очите ми не са се вдигали високо,
аз не съм се занимавал *
с велики и непостижими за мен неща.
Не смирявах ли и не успокоявах ли *
душата си като дете, отбито от майчини гърди?
Душата ми беше в мен *
като дете от гърди отбито.
Нека се уповава Израил на Господ *
сега и във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Ако не станете като децата, няма да влезете в Небесното Царство!
Ант. 3 Ти направи от нас, Господи, царе и свещеници!
Кантик Откр. 4, 11; 5,9. 10.12
Достоен си Ти, Господи, Боже наш, *
да приемеш славата, честта и силата,
защото Ти си сътворил всичко *
и по Твоя воля всичко съществува.
Достоен си Ти, Господи, да вземеш книгата *
и да снемеш печатите ѝ,
защото Ти бе заклан, †
и със Своята Кръв ни изкупи за Бога *
от всяко коляно и език, народ и племе.
Ти ни направи пред нашия Бог царе и свещеници, *
и ще царуваме на земята.
Достоен е закланият Агнец, *
да приеме силата и богатството,
премъдростта и могъществото, *
славата и благословението.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Ти направи от нас, Господи, царе и свещеници!
Кратко четиво Рим. 12, 9-12
Любовта нека не бъде лицемерна. Отвръщайте се от злото и се придържайте към доброто. Бъдете един към друг нежни с братска любов. Надпреварвайте се в почит един към друг. В усърдието не бъдете лениви. Бъдете пламенни по дух. Служете на Господ. Бъдете радостни в надеждата. В скръбта бъдете търпеливи, а в молитвата – постоянни!
Кратки възгласи
Н. Твоето Слово, Господи, * пребъдва във Вечността!
Твоето Слово, Господи, * пребъдва във Вечността!
В. Твоята истина –
* пребъдва във Вечността!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Твоето Слово, Господи, * пребъдва във Вечността!
Ант. Духът ми се възрадва в Бога, моя Спасител!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Духът ми се възрадва в Бога, моя Спасител!
Просби
Бог утвърди Своя народ в надеждата. Нека възкликнем към Него с радост:
Господи, Ти си нашата надежда!
Благодарим Ти, затова че ни обогати в Христос,
– във всяко слово и всяка мъдрост.
В Твоите ръце са сърцата на управниците,
– дари им мъдростта Си, за да Ти бъдат угодни с делата си.
Ти, Който повери на хората на изкуството да разкриват блясъка на Твоето лице,
– стори така, че техните творби да отразяват Радостната Надежда.
Не допускай да бъдем изкушавани повече от онова, което можем да понесем,
– подкрепи слабите и помогни на неуверените.
Ти, Който чрез Своя Син, обеща на хората Бъдещ Живот след възкресението на телата,
– не ни забравяй във Вечността.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Боже, нека нашата вечерна възхвала възлезе пред Твоето Величие и Твоето благословение нека слезе над нас, за да можем с Твоя помощ да заслужим да бъдем спасени.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!