04.10

СВ. ФРАНЦИСК ОТ АСИЗИ
Основател на три ордена
4 октомври Тържество
ПЪРВО ЧЕТИВО                                                                           
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов. Сх 50,1.3-7
Ето, този, който приживе поправи дома и в дните си постегна храма. В негови дни бе намален водоемът, окръжността на медното море.
За да предпазва народа си от бедствие, той укрепи града против обсада. Колко величествен биваше той сред народа, кога излизаше иззад завесата на храма.
Той бе като утринна звезда сред облаци, като месечина пълна в дните си; като слънце, светнало над храма на Всевишния.
         Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                                                                Пс 15
Отпев: Ти си, о Господи, единственото ми благо.
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам,
казах на Господа: Ти си Господ мой;
Господ е дял от моето наследие и моята чаша.
Ти държиш моя жребий. О…
Ти си, о Господи, единственото ми благо.

Ще благославям Господа, Който ме е вразумил,
дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа,
защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. 
Ти си, о Господи, единственото ми благо.
Затова се възрадва сърцето ми и се развесели езикът ми,
Ти ще ми посочиш пътя на живота,
пълна радост е пред Твоето лице,
блаженство е в Твоята десница. 
Ти си, о Господи, единственото ми благо.
ВТОРО ЧЕТИВО                                                                          
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни.
Га 6,14-18
Братя: А за мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новата твар.
На онези, които постъпват по това правило, нека бъде мир и милост – на тях и на Божия Израил. Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Исуса.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух, братя. Амин.
         Това е Божие слово.
АЛЛЕЛУЯ
* Аллелуя, *  Беден и смирен Франциск, богат влиза в небето,
прославят го небесните пеения. * Аллелуя. *
ЕВАНГЕЛИЕ                                                                   
Четене от светото Евангелие според Матей.     Мт 11,25-30
В онова време, продължавайки речта, Исус каза: “Прославям Те, Отче на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми – леко”.
Това е слово Господне.