4czwJ

Четвъртък
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
От изгрева на светлината,
Свети Отче, Ти дочуваш
на смирените молбата –
с греховете им тъгуваш.
И дари със блага дума,
непознала нито ропот,
нито гордост, нито гняв,
предвещала светъл проход.
Дай във погледа Си ясен,
на чедата – светлината –
да надвият злото черно
с Твойта благодат богата.
И дари ни сърце искрено,
вярно във служението –
Теб горещо да Те хвали
и да носи избавление.
Тебе слава, Вечни Отче,
на Сина, * на Дух Свети.
И така – през вековете
благата Ти мощ блести. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Дай ми да чуя от рано Твоята милост, Господи, защото на Теб се уповавам!
Псалм 142, 1-11
Господи, чуй молитвата ми, †
изслушай молбата ми заради Твоята истина, *
чуй ме заради Твоята правда.
Не влизай в съд с Твоя слуга, †
защото пред Теб няма да се оправдае *
нито един от живите.
Врагът преследва душата ми, *
натъпка в земята живота ми,
принуди ме да живея в тъма *
като отдавна умрелите.
Отпадна в мен духът ми, *
онемя в мен сърцето ми.
Спомням си за стародавните дни, †
размишлявам за всички Твои дела, *
разсъждавам за делата на Твоите ръце.
Простирам към Теб ръце, *
душата ми е към Теб като жадна земя.
Чуй ме по-скоро, Господи, *
духът ми изнемогва.
Не скривай лицето Си от мен, *
за да не се уподобя на онези, които слизат в гроба.
Дай ми да чуя рано Твоята милост, *
защото на Теб се уповавам, Господи.
Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, *
защото към Теб въздигам душата си.
Избави ме, Господи, от моите врагове – *
към Теб прибягвам.
Научи ме да изпълнявам Твоята воля, †
защото Ти си мой Бог. *
Нека Твоят благ Дух ме води в земята на правдата.
Заради Твоето име, Господи, оживи ме, *
заради Твоята правда, избави от напаст душата ми.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Дай ми да чуя от рано Твоята милост, Господи, защото на Теб се уповавам!
Ант. 2 Господ насочи към Йерусалим мир като река!
Кантик Ис. 66, 10-14а
Развеселете се с Йерусалим *
и радвайте се за него всички, които го обичате!
Възрадвайте се с него всички, *
които тъгувате за него,
за да се храните и насищате от гърдите на утехите му, *
да се опивате и наслаждавате от преизобилната му слава.
Защото така казва Господ: *
„Ето, ще насоча към него мир като река,
а богатството на народите – като поток, *
който се разлива за ваша наслада.
На ръце ще ви носят *
и на колене ще ви галят.
Както утешава някого майка му, †
Така и Аз ще ви утеша *
и вие ще бъдете утешени в Йерусалим.
Ще видите това и ще се зарадват сърцата ви *
и костите ви ще цъфнат като злак.“
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ насочи към Йерусалим мир като река!
Ант. 3 Сладостно е възхваляването на нашия Бог!
Псалм 146
Хвалете Господ, †
защото е добре да се пее на нашия Бог, *
това е сладостно – хвала достойна.
Господ съзижда Йерусалим, *
събира изгнаниците на Израил.
Той изцерява съкрушените по сърце *
и лекува техните скърби.
Изчислява броя на звездите, *
всички тях нарича с имената им.
Велик е Господ наш, *
велика е силата Му, а разумът Му е неизмерим.
Господ въздига смирените, *
а нечестивите унижава доземи.
Пейте поред славословие на Господ, *
пейте с гусли на нашия Бог.
Той покрива небето с облаци, †
приготвя за земята дъжд, *
прави да расте по планините трева.
Дава храна на добитъка му *
и на малките кончета, които викат към Него.
Не на конската сила Той гледа, *
нито към бързината на човешките нозе благоволи.
Господ благоволи към онези, които Му се боят, *
към онези, които се уповават на Неговата милост.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Сладостно е възхваляването на нашия Бог!
Кратко четиво Рим. 8, 18-21
Мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с онази слава, която ще се яви в нас. Тварите с нетърпение очакват прославянето на синовете Божии, защото те се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Онзи, Който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на Божиите синове.
Кратки възгласи
Н. От ранни зори, Господи, * мисля за Теб!
От ранни зори, Господи, * мисля за Теб!
В. Ти си моя помощ –
* мисля за Теб!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
От ранни зори, Господи, * мисля за Теб!
Ант. Дай ни, Господи, познание за Спасението и опрощение на греховете ни!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Дай ни, Господи, познание за Спасението и опрощение на греховете ни!
Просби
Нека отправим нашата молитва към Бога, Който спаси народа Си, и кажем:
Ти си нашият живот, Господи!
Благословен си Ти, Отче на нашия Господ Исус Христос, Който поради милосърдието Си ни възроди в живата надежда,
– чрез Възкресението на Твоя Син от мъртвите.
Ти, Който създаде човека по Твой образ и го обнови в Христос,
– стори да бъдем изцяло Богоуподобени.
Премахни омразата и завистта от нашите сърца,
– вложи в нас чрез Светия Дух способността да се жертваме за другите.
Дай работа на трудещите се, на гладните – хляб, на скърбящите радост,
– а на всички хора – благодат и спасение.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, молим Те, дай ни да познаем мъдростта на спасението и без страх, освободени от всеки грях, да Ти служим през всички дни на живота си с вярност и любов.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!