4czwMD

Четвъртък
IV седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Събрани сме по пладне
да славословим Бога
и с вяра във сърцето
смирено да Го молим.
2.Той в вечността живее,
но времето е в Него
и близо е до всеки,
на волята Му верен.
3.Да просветли ума ни,
с любов да ни разпали ‒
желаем да Му служим
с дела и със молитва.
4.Прославяме Те, Боже,
Един във Троица Свята,
Твоята милост ‒ слънце,
по пътя ще ни свети. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Ако Ме любите, * опазете Моите заповеди.
Псалм 118 (119):153-160
ХХ (Реш)
Молитва за помощ
Погледни към моята неволя и ме избави, *
защото не забравям Твоя закон.

Застъпи се за делото ми и ме защити; *
по Твоето слово оживи ме.

Далеч е от нечестивците спасението, *
защото те не търсят Твоите наредби.

Много са Твоите щедрости, Господи, *
по Твоя съд оживи ме.

Много са моите гонители и врагове, *
но от Твоите откровения не отстъпвам.

Виждам отстъпниците и се съкрушавам, *
понеже те не пазят Твоето слово.

Виж, колко обичам Твоите заповеди; *
по милостта Си, Господи, оживи ме.

Истината е основа на Твоето слово, *
и вечен е всеки съд на Твоята правда.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Ако Ме любите, / опазете Моите заповеди.

Ант. 2. Господ да те благослови и да ти даде мир * през всички дни на живота ти.
Псалм 127 (128)
Благословението на дома
„Господ ще те благослови от Сион”, това означава: Своята църква. (Арнобий)
Блажен всеки, който се бои от Господа, *
който ходи по Неговите пътища!

Ти ще ядеш от труда на ръцете си: *
блазе ти, ще добруваш!

Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; *
синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза:

тъй ще бъде благословен оня човек, *
който се бои от Господа!

Господ ще те благослови от Сион, +  
и ти ще видиш добруването на Йерусалим *
през всички дни на живота си;

ще видиш синове от синовете си. *
Мир на Израил!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господ да те благослови и да ти даде мир през всички дни на живота ти.

Ант. 3. Бог сломи * твоите врагове.
Псалм 128 (129)
Израил призовава Божията помощ
Тук Църквата говори за своите страдания. (св. Августин)
Много са ме притеснявали още от младини – *
нека каже Израил;

много са ме притеснявали още от младини, *
ала не са ме надвили.

По гърба ми орачи ораха, *
прокарваха дългите си бразди.

Но Господ е праведен: *
Той разсече оковите на нечестивците.

Да се посрамят и се обърнат назад *
всички, които мразят Сион!

Да бъдат като трева на покрив, *
която изсъхва, преди да бъде изтръгната,

с която жътвар няма да напълни ръката си, *
и сноповързач – шепата си;

и минувачите няма да кажат: +
Благословение Господне на вас; *
благославяме ви в име Господне!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Бог сломи / твоите врагове.

Четене ( Прем. 1:1 – 2)
Обичайте правдата, съдии земни, мислете право за Господа, и със сърдечна простота Го
търсете, защото Него намират ония, които Го не изкушават, и се не явява на ония, които не вярват в Него.

В. Уповавай се на Господа и върши добро.
Вс. Живей на земята и пази истината.

Молитва
Всемогъщи, Вечни Боже, у Тебе няма мрак ни тъмнина, + освети ни с блясъка на Твоята
светлина, * за да познаем Твоя закон и с радост да следваме заповедите. Чрез Христа, нашия Господ.