4czwN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Боже, Ти от светлината
лъчите на деня плетеш.
Песента ни с красотата
във нощта ще събереш.
Ето слънцето се скрива,
зад хоризонта преваля.
Падат тишина и сянка –
трудовите хора галят.
Нека разумът е буден
във нощта на мрака –
да се отрази сияйна
светлината на лика Ти.
Теб гласът ни да прославя,
Бог – троичен и един,
и сърцето да възпява,
Отче, Свети Дух и Син. Амин!
Ант. 1 Господ е мое прибежище и сила – на Него се уповавам!
Псалм 143, 1-8
Благословен Господ, моя твърдина, †
Който учи ръцете ми на бой *
и пръстите ми на война.
Моя милост и моя ограда, *
мое прибежище и мой избавител,
мой щит – на Него се уповавам. *
Той ми подчини моя народ.
Господи, какво е човек, че го зачиташ *
и синът човешки, че му обръщаш внимание?
Човек е като дихание, *
дните му – като преклонна сянка.
Господи, наклони небесата и слез, *
допри се до планините и те ще задимят,
блесни със светкавица и ги пръсни, *
пусни стрелите Си и ги разпръсни.
Простри ръка от високо, *
избави ме и ме спаси от големите води,
от ръцете на синовете другородни, †
чиито уста говорят суетно *
и чиято десница е десница на лъжа.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господ е мое прибежище и сила – на Него се уповавам!
Ант. 2 Блажен е народът, чийто Господ е Бог!
Псалм 143, 9-15
Боже, нова песен ще Ти изпея, *
с десетострунен псалтир ще Те възпея.
Ти даряваш спасение на царете *
и избавяш Твоя слуга Давид от остър меч.
Избави ме и ме спаси от ръцете на синовете другородни, †
чиито уста говорят суетно *
и чиято десница е десница на лъжа.
Нека нашите синове бъдат *
като буйни растения в младостта си,
нашите дъщери – *
като изкусно изваяни стълбове в палати.
Нека бъдат пълни нашите житници, *
изобилни с всякаква храна.
Нека се плодят нашите овце *
с хиляди и десетки хиляди по нашите пасбища.
Нека бъдат воловете ни охранени. †
Нека няма по нашите улици *
нито обири, нито кражби, нито плачове.
Блажен е онзи народ, който има това! *
Блажен е онзи народ, чийто Господ е Бог!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Блажен е народът, чийто Господ е Бог!
Ант. 3 Сега настана спасението и Царството на нашия Бог!
Кантик Откр 11, 17-10; 12, 10b-12a
Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, *
Който си, Който си бил и Който идеш,
затова че си проявил Твоята голяма сила *
и си се възцарил!
Народите се разлютиха †
и дойде гневът Ти, *
и времето да бъдат съдени мъртвите,
и да дадеш отплата на Твоите слуги – пророците и светиите, †
и на онези, които се боят от името Ти – малки и големи, *
и да погубиш унищожителите на земята.
Сега настана спасението, силата и Царството на нашия Бог *
и властта на Неговия престол,
защото е свален клеветникът на братята ни, *
който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.
Те го победиха с Кръвта на Агнеца †
и със словото на своето свидетелство *
не милееха за душата си дори до смърт.
Затова веселете се, небеса, *
и вие, които обитавате в тях.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Сега настана спасението и Царството на нашия Бог!
Кратко четиво Кол. 1, 23
Ако пребъдвате във вярата твърди и непоколебими, бъдете непоклатими в надеждата на проповядваното на всяка поднебесна твар Благовестие, което чухте.
Кратки възгласи
Н. Господ е пастир мой, * от нищо не ще се нуждая!
Господ е пастир мой, * от нищо не ще се нуждая!
В Той ме настанява на тучни пасбища –
* от нищо не ще се нуждая!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Господ е пастир мой, * от нищо не ще се нуждая!
Ант. Господ ще изпълни с блага гладните за правда!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ ще изпълни с блага гладните за правда!
Просби
Нека прославим Христос, Светлина на народите и радост на всички живи, и да Го приветстваме:
Господи, дай ни светлина, мир и спасение!
Неугасваща светлина, Вечно Слово на Отца, Спасителю на света,
– направлявай стъпките на оглашените към Твоята Църква, за да бъдат просветлени в Теб.
Не си спомняй за нашите грехове,
– защото Си милостив.
Ти, Който пожела да дадеш на хората разум, за да изследват тайните на природата и да владеят света,
– стори науката и изкуството да бъдат използвани за доброто на човека и за Твоя по-голяма слава.
Запази посветените в служба на ближния,
– стори да осъществяват делата си свободно и безпрепятствено.
Господи, Ти, Който държиш ключовете на живота и смъртта,
– въведи в светлината Си спящите с надежда за възкресение.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Приеми, Боже, нашата вечерна молитва и стори така, че да събираме добри плодове с постоянство и търпение, следвайки примера на Твоя син Исус Христос, Който е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!