4NA-a

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 7, 10-14
Ето, Девица ще зачене.
Четене из книгата на пророк Исаия.         
В онези дни:
Продължаваше Господ да говори на Ахаз и рече: „Искай за себе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето” И рече Ахаз: „Няма да искам и няма да изкушавам Господа”.
Тогава Исая рече: „Слушайте, прочее, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде личба. Ето, Девица ще зачене и ще роди Син и ще му нарекат името Емануил, защото с Нас е Бог.”
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23, 1-2. 3-4ав. 5-6 (О: срв 7с и 10в)
Ще влезе Господ; Той е цар на славата.
Господня е земята и онова, що я изпълня,
вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета
и върху реки я утвърди.
Ще влезе Господ; Той е цар на славата.
Кой ще възлезе на планината Господня,
или кой ще застане на неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто,
който не е споменавал лъжливо неговото име.
Ще влезе Господ; Той е цар на славата.
Той ще получи благословение от Господа,
и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят,
които търсят твоето лице, Боже Яковов.
Ще влезе Господ; Той е цар на славата.

 

ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 1, 1-7
Исус Христос, от Давидовото потомство Син Божи.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.    
Павел, раб на Исуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците си, в светите Писания, за своя Син, роден по плът от Давидово семе.
И открил се за Син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите Исуса Христа, нашия Господ, чрез когото получихме благодат, та в Негово име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие, призваните от Исуса Христа.
Благодат и мир от Бога нашия Отец и Господа Исуса Христа на всички вас, които сте в Рим, възлюбени Божии, призвани светии.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ      
Мт 1, 23
R: Алилуя, Алилуя
Ето, Девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син: и ще му нарекат името Емануил, с нас е Бог.
R: Алилуя, Алилуя
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Мат 1, 18-24
Исус ще се роди от Мария, сгодена за Йосиф, потомъка Давидов.
Четене от светото Евангелие според Матей.       
Рождението на Христа стана тъй.
След сгодяването на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа ce, че тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: „Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си: защото заченалото се в нея е от Дух Свети; Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му.”
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: „Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което ще рече: с нас е Бог.”
Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си.
Това е слово Господне.