4NA-b

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година ВПЪРВО ЧЕТИВО
2 Цар 7, 1-5. 8в-12. 14а-16


Царството на Давид ще бъде на веки пред лицето на Господа.

Четене из втората книга на Самуил.         

Когато цар Давид живееше в своя дом и Господ го бе успокоил от всичките му околни врагове, каза на пророк Натан: „Ето, аз живея в кедров дом, а Божият ковчег стои под шатра”.
И Натан каза на царя: „Иди, върши всичко, що ти е по сърце, защото Господ е с тебе.”
Но в същата нощ биде слово Господне към Натан: „Иди, кажи на моя раб Давид: тъй говори Господ: ти ли ще ми съградиш дом, за да живея в него? Аз те взех от овчето стадо, за да бъдеш вожд на моя на­род Израил, и вредом бях с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове, и възвеличих името ти, както името на великите люде на земята. И аз ще отредя място за моя народ, за Израиля, ще го утвърдя, и той спокойно ще живее на мястото си и няма вече да се безпокои, и нечестиви люде няма вече да го притесняват, както по-преди, от онова време, когато аз отредих съдии над моя народ Израил; и аз ще те успокоя от всичките ти врагове. И Господ ти възвестява, че Той ще ти въздигне дом.
А когато се навършат твоите дни, и ти починеш при отците си, аз ще въздигна след тебе твоето потомство, което ще произлезе от твоите чресла, и ще закрепя царството му. Аз ще му бъда баща, а той ще ми бъде син.
И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство до века пред лицето ми, и престолът ти ще пребъде до века.”

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 88, 2-3. 4-5. 27 и 29 (О: срв.2)

Милостите твои, Господи, вечно ще възпявам.

Милостите Господни вечно ще възпявам,
от рода в род ще разгласям с уста твоята истина,
защото казвам: На веки е основана милостта,
на небесата ти утвърди твоята истина.

Милостите твои, Господи, вечно ще възпявам.

„Аз поставих завет с моя избраник,
клех се на моя раб Давид:
Ще утвърдя на веки твоето потомство,
от род в род ще уредя твоя престол.

Милостите твои, Господи, вечно ще възпявам.

Той ще ме нарича: Ти си мой отец,
мой бог и твърдина на моето спасение.
На веки ще му запазя моята милост,
и моят завет с него ще бъде верен.

Милостите твои, Господи, вечно ще възпявам.ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 16, 25-27


Тайната замълчана от вечни времена е сега изявена.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни. 

Братя,
На Този, който има сила да ви укрепи, според благовестието ми и проповедта за Исуса Христа, според откритието на тайната, умълчавана от вечни времена, а сега явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечния Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата.
На единия премъдър Бог чрез Исуса Христа, чест и слава вовеки, амин.

Това е Божие слово.АЛИЛУЯ      
Лк 1, 38


R:Алилуя, Алилуя

Ето рабинята Господня: нека ми бъде по думата ти.

R:Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Лук 1, 26-38


Ето, ти ще заченеш в утробата и ще родиш Син.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В онова време:
Изпратен бе от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов: а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.” А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е този поздрав.
И рече й ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога. И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давид: и ще царува над дома Яковов довеки, и царството му не ще има край.”
А Мария рече на Ангела: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?”
Ангелът й отговори и рече: „Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.
Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.” И Ангелът си отиде от нея.

Това е слово Господне.