4NA-c

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година СПЪРВО ЧЕТИВО
Мих 5, 2-5а


От тебе ще излезе владетел в Израил.

Четене из книгата на пророк Михей.        

Това казва Господ:
И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Юдини? От тебе ще ми излезе Онзи, който трябва да бъде владетел в Израил и чийто произход е от край време, от вечни дни. Затова той ще остави до време, докле роди оная, която има да роди: тогава ще се върнат при синовете Израилеви и останалите им братя. Ще застане той и ще пасе с Господня сила, с величието на името на Господа, своя Бог.
И те ще живеят безопасно, защото тогава той ще бъде велик до краищата на земята. И ще бъде Той мир.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ.

Пс 79, 2ас и Зв. 15-16-18-19 (О: 4)

Боже, възстанови ни: да светне лицето ти, и ще се спасим.

Пастирю Израилев, послушай!
Който седиш на Херувимите, яви се. И
здигни силата си,
и дойди да ни спасиш. 

Боже, възстанови ни: да светне лицето ти, и ще се спасим.

Боже на силите! Обърни се!
Милостно погледни от небето и виж, и посети това лозе.
Опази това, що е насадила твоята десница,
върху човешкия син, когото си укрепил за себе си.

Боже, възстанови ни: да светне лицето ти, и ще се спасим.

Да бъде ръката ти върху мъжа на твоята десница,
върху човешкия си, когото си укрепил за себе си.
И ние няма да отстъпим от Тебе,
оживи ни и ние ще призоваваме твоето име.

Боже, възстанови ни: да светне лицето ти, и ще се спасим.ВТОРО ЧЕТИВО
Евр 10, 5-10


Ето, идвам да изпълня твоята воля.

Четене от посланието до евреите.  

Братя,
Влизайки в света, Христос казва: „Жертва и принос Ти не пожела, а тяло ми приготви; всесъжения и жертви за грях не ти са угодни.
Тогава рекох: „Ето ида: писано е за мене в началото на книгата, за да изпълня, Боже, твоята воля.”
Като каза по-горе: „жертва и принос, всесъжения и жертви за грях, които се принасят според закона, ти не пожела и не ти са угодни”, сетне рече: „ето, ида, Боже, да изпълня твоята воля”. С това той отменява първото, за да постави второто. По тоя воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Исус Христово тяло.

Това е Божие слово.АЛИЛУЯ


R:
Алилуя, Алилуя

Ето, Девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син: и ще му нарекат името Емануил, с нас е Бог.

R:Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Лук 1, 39-45


Откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ?

Четене от светото Евангелие според Лука.         

И като стана Мария през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета.
Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й. Елисавета се изпълни с Дух Свети, извика с висок глас и рече: „Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.”

Това е слово Господне.