4nd1N

В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Боже, в изгрева на времената
светлината сътворяваш.
Щом нощта над нас се спусне,
пеем химн – на Теб прослава.
Опрости ни греховете,
опази ни от смъртта.
Ний чеда сме Твои верни,
вярващите по света.
И дълбоко във сърцата
светлина да ни огрява —
нека е залог, начало
на небесната прослава.
Теб гласът ни възхвалява,
Отче, Свети Дух и Син,
и сърцето ни възпява Бог –
троичен и един. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Искайте мир за Йерусалим!
Псалм 121
Зарадвах се, когато ми казаха: †
„Нека идем в дома Господен.“ *
Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Йерусалиме.
Йерусалиме, ти, който си устроен като град сглобен в едно *
там, където възлизат колената Господни
по закона Израилев, *
нека славят името Господне.
Там стоят престолите на съда, *
престолите на дома Давидов.
Искайте мир за Йерусалим. *
Нека добруват онези, които те обичат!
Нека бъде мир в твоите стени *
и щастие в твоите чертози!
Заради моите братя и ближни казвам: „Мир на теб!“ *
Заради дома на Господ, нашия Бог, желая ти добро.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Искайте мир за Йерусалим!
Ант. 2 Душата ми очаква Господ, повече отколкото стражът – утрото!
Псалм 129
От дън душа викам към Теб, Господи, *
Господи, чуй гласа ми!
Нека бъдат ушите Ти внимателни *
към гласа на молбите ми.
Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – *
кой ще устои, Господи?
Но в Теб е прошката, *
нека благоговеят пред Теб.
Надявам се на Господ, надява се душата ми, *
на Неговото Слово се уповавам.
Душата ми очаква Господ, *
повече отколкото стражът – утрото.
Нека се уповава Израил на Господ, *
защото в Господ е милостта
и пълно в Него е избавлението. *
Той ще избави Израил от всичките му беззакония.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Душата ми очаква Господ повече, отколкото стражът – утрото!
Ант. 3 В името на Исус ще преклони нозе всичко живо на небето и земята!
Кантик Фил. 2, 6-11
Исус Христос, бидейки в образ Божи, *
не счете, че трябва твърдо да държи
на равенството Си с Бога.
Но понизи Себе Си, като прие образ на слуга, †
и се уподоби на хората, *
и на вид се оказа като човек.
Смири Себе Си, †
бидейки послушен до смърт, *
и то смъртта на кръста.
Затова и Бог Го въздигна високо †
и Му даде име, *
по-възвишено от всяко име.
Та в името на Исус да преклони нозе *
всичко небесно, земно и подземно,
и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, *
за слава на Бога Отец.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 В името на Исус ще преклони нозе всичко живо на небето и земята!
Кратко четиво 2 Петр. 1, 19-21
Пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате в него, като светило, което свети на тъмно, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Знайте преди всичко това, че никое пророчество в Писанието не е собствено тълкувание на Божията воля, защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, а светите Божии хора са говорили, просветявани от Светия Дух.
Кратки възгласи
Н. От изгрев до залез слънце * хвалете името Господне!
От изгрев до залез слънце * хвалете името Господне!
В. Неговата слава е над небесата –
* хвалете името Господне!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
От изгрев до залез слънце * хвалете името Господне!
Ант. Исус говореше на народа Си високо от хълма, а учениците Му бяха около Него!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Исус говореше на народа Си високо от хълма, а учениците Му бяха около Него!
Просби
Христос радва надяващите се на Него. Нека се помолим:
Погледни към нас и ни чуй, Господи!
Свидетелю верен и първороден между мъртвите, Ти, Който изми
греховете ни с драгоценната Си Кръв,
– стори да помним Твоите дела.
Ти, Който призова проповедници на Благата Вест,
– стори да бъдат смели и верни служители на Твоето Цapcтво.
Цapю на мира, Ти, Който ни управляваш, вложи в нас Твоя Дух,
– за да обръщаме нужното внимание на бедните и страдащите.
Помогни на онези, които страдат поради проявяваните към тях нечии предразсъдъци,
– стори да имат права, уважаващи тяхното достойнство.
Стори нашите покойници да станат участници в Твоите блага,
– заедно с Блажената Дева Мария и всички светци.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи Боже наш, стори, молим Те, да Те обожаваме и да Ти отдаваме подобаваща почит.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!