4nd2N

Втора вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Троице благословена,
Святост, Мъдрост и Любов,
с блясък Ти ни озаряваш
и даряваш със любов.
Възхваляваме Те сутрин,
вечер Ти благодарим.
Пеем Ти единогласно
във деня животворим. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Аз Те родих със свято благолепие преди зората! Алилуя!
Псалм 109, 1-5.7
Господ каза на моя Господ: *
„Седи от дясната Ми страна,
докато поставя Твоите врагове *
подножие на нозете Ти.“
Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион – *
владей между враговете Си.
В деня на Твоята сила народът Ти е готов †
със свято благолепие, *
от утроба преди зората, като роса е Твоето рождение.
Кле се Господ и няма да се разкае. *
„Ти си Свещеник във вековете по чина на Мелхиседек.“
Господ е от дясната Ти страна, *
в деня на гнева Си ще порази царете.
По пътя ще пие от поток *
и ще вдигне високо глава.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Аз Те родих със свято благолепие преди зората! Алилуя!
Ант. 2 Блажени гладните и жадните за правда – те ще се наситят! Алилуя!
Псалм 111
Блажен е онзи човек, който се бои от Господ *
и който крепко обича Неговите заповеди.
Неговият род ще бъде силен на земята, *
родът на праведните ще бъде благословен.
Изобилие и богатство има в неговия дом *
и правдата му пребъдва вечно.
В тъмнина изгрява светлината на правите, *
тя е блага, милостива и праведна.
Добрият човек се смилява и на заем дава, *
в съда той ще даде твърдост на думите си.
Той няма никога да се поклати, *
във вечна памет ще остане праведникът.
От лоша мълва няма да се уплаши, *
сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господ.
Сърцето му е крепко, той няма да се уплаши, *
когато погледне враговете си.
Той пръсна, раздаде на сиромаси, †
правдата му пребъдва вечно. *
Неговият рог ще се възвиси в слава.
Нечестивецът ще види това и ще се ядоса, †
ще заскърца със зъби и ще се стопи. *
Желанието на нечестивите ще загине.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Блажени гладните и жадните за правда – те ще се наситят! Алилуя!
Ант. 3 Слуги Господни, малки и големи, хвалете името Господне! Алилуя!
Кантик Откр. 19, 1-7
Алилуя!
Спасение и слава, чест и сила на Господ, нашия Бог, *
защото присъдите Му са истинни и праведни.
Алилуя!
Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, *
и вие, които се боите от Него – малки и големи.
Алилуя!
Зашото се възцари Господ, *
Бог Вседържител.
Алилуя!
Нека се радваме и веселим *
и Му отдадем слава.
Алилуя!
Настъпи сватбата на Агнеца *
и невястата Му се приготви.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Слуги Господни, малки и големи, хвалете името Господне! Алилуя!
Кратко четиво Евр. 12, 22-24
Вие пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към безбройните ангели; към тържествения сбор и към Църквата на първородните, които са записани на небесата; и към Бога, Съдия на всички; и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство; и към Исус, Застъпника на Новия Завет; и към кръвта за поръсване, която говори по-добре от кръвта на Авел.
Кратки възгласи
Н. Велик е Господ, * голяма е Неговата сила!
Велик е Господ, * голяма е Неговата сила!
В. Премъдростта Му е безгранична –
* голяма е Неговата сила!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Велик е Господ, * голяма е Неговата сила!
Ант. Всички се възхищаваха на онова, което излизаше от Божиите уста!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Всички се възхищаваха на онова, което излизаше от Божиите уста!
Просби
Изпълнени с искрена признателност и радост в Господ, от Когото произтича всяко добро, нека кажем:
Господи, изслушай нашата молитва!
Господи, Отец на Вселената, Ти, Който изпрати Сина Си в света,
за да бъде прославяно навсякъде Твоето име,
– укрепи свидетелството на Твоята Църква сред всички хора.
Стори да можем да се вслушваме в учението на Апостолите,
– а вярата ни да бъде съобразена с Истината.
Ти, Който предпочиташ праведните,
– бъди търпелив към неправедните, но – справедлив.
Освободи робите на греха и просветли слепите,
– ободри обезверените и защити изгнаниците.
Дай на нашите покойници Вечния Мир,
– стори чрез Твоя Син да достигнат славата на Възкресението.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, Боже наш, стори, молим Те, да Те обожаваме и да Ти отдаваме подобаваща почит.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!