4ndJ

Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, пръв ден, последен,
ден от светлина огрян.
Господ Исус е възкръснал
и към нас протяга длан.
Мир на небето и земята,
мир във всички векове,
мир на верните в сърцата
със Христовата любов.
Пейте всички: „Алилуя!“
Църквата да проехти,
нека Тя Те възхвалява,
в общността на вси светии.
Слава Тебе, о, Исусе.
Отче, носим Те в сърцето.
Чест на Бога Свети Дух
и ликуване в небето. Амин!
Ант. 1 Уповавайте се на Господ, защото Неговата милост е вечна! Алилуя!
Псалм 117
Славете Господ, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.
Нека каже сега Израил: „Той е благ“, *
защото милостта Му е вечна.
Нека каже сега ломът Ааронов: „Той е благ“, *
защото милостта Му е вечна.
Нека кажат сега онези, които се боят от Господ: „Той е благ“, *
защото милостта Му е вечна.
В мъката си викнах към Господ, *
Той ме чу и ме изведе на просторно място.
Господ е моя помощ, *
ще гледам срещу моите врагове.
По-добре да се уповаваме на Господ, *
отколкото да се надяваме на човек.
По-добре да се уповаваме на Господ, *
отколкото да се надяваме на князе.
Всички народи ме бяха обкръжили, *
но с името Господне аз ги повалих.
Обиколиха ме като пчели – мед †
и угаснаха като огън в тръни – *
с името Господне аз ги повалих.
Блъснаха ме силно, за да падна, *
но Господ ме подкрепи.
Господ е моя сила и песен, *
Той стана мое спасение.
Глас на радост и спасение *
в жилищата на праведните.
Десницата Господня твори сила! †
Десницата Господня е висока, *
десницата Господня твори чудеса!
Няма да умра, но ще живея *
и ще разгласям делата Господни.
Господ ме строго наказа, *
но на смърт не ме предаде.
Отворете ми портите на правдата, *
ще мина през тях и ще прославя Господ.
Ето портите Господни, *
праведните ще минат през тях.
Славя Те, защото ме чу *
и стана мое спасение.
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, *
стана глава на ъгъла.
Това е от Господ *
и е дивно в очите ни.
Този ден е Господ сътворил – *
нека се зарадваме и развеселим в него.
О, Господи, спаси ни! *
О, Господи, помогни ни!
Благословен е онзи, който иде в името Господне! *
Благославяме ви от дома Господен.
Господ е Бог и ни осия, †
връзвайте с въже жертвата, *
водете я към роговете на жертвеника.
Ти си мой Бог, ще Те славя! *
Ти си мой Бог, ще Те превъзнасям!
Ще Те славя, защото ме чу *
и стана мое спасение.
Славете Господ, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Уповавайте се на Господ, защото Неговата милост е вечна! Алилуя!
Ант. 2 Алилуя! Благославяйте Господ, всички дела Господни! Алилуя!
Кантик Дан. 3, 52-57
Благословен си Ти, Господи Боже на дедите ни, *
възхвален си и прославен във вековете,
благословено е името на Твоята слава, *
име свято, възхвалено и прославено във всички векове.
Благословен си Ти в храма на святата Си слава, *
възхвален си и прославен във вековете.
Благословен си Ти, Който виждаш бездната, †
Който седиш над херувими, *
възхвален си и прославен във вековете.
Благословен си Ти върху престола на славата на Твоето Царство, *
възхвален си и прославен във вековете.
Благословен си Ти върху твърдта небесна, *
възхвален си и прославен във вековете.
Всички дела Господни благославяйте Господ, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Алилуя! Благославяйте Господ, всички дела Господни! Алилуя!
Ант. 3 Всичко живо нека хвали Господ! Алилуя!
Псалм 150
Хвалете Бога в Неговата светиня, *
хвалете Го в крепостта на силата Му.
Хвалете Го заради Неговото могъщество, *
хвалете Го заради безкрайното Му величие.
Хвалете Го с тръбен звук, *
хвалете Го с псалтир и гусли.
Хвалете Го с тимпан и танци, *
хвалете Го със струни и органи.
Хвалете Го със звучни кимвали, †
хвалете Го с кимвали гръмогласни. *
Всичко, което диша, нека хвали Господ!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Всичко живо нека хвали Господ! Алилуя!
Кратко четиво 2 Тим. 2, 8. 11-13
Помни, че Господ Исус Христос от Давидовия род възкръсна от мъртвите, според моето Благовестие. Верни са думите: „Ако с Него сме умрели, с Него ще оживеем; ако търпим, с Него ще царуваме; ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас; ако сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.“
Кратки възгласи
Н. Боже, ние се уповаваме на Теб * и призоваваме Твоето име! Боже, ние се уповаваме на Теб * и призоваваме Твоето име!
В. Разказваме за Твоите чудеса –
* и призоваваме Твоето име!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Боже, ние се уповаваме на Теб * и призоваваме Твоето име!
Ант. Всички се възхищаваха от Исусовото учение и разбираха, че Той притежава голяма власт!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Всички се възхищаваха от Исусовото учение и разбираха, че Той притежава голяма власт!
Просби
Нека разтворим с упование сърцето си към Бога, Който ни обича и познава нашите нужди, и кажем:
Теб, Господи, прославяме и на Теб се уповаваме!
Благославяме Те, всемогъщи Боже и Царю на Вселената, Който
призова нас – грешниците,
– стори да познаем Твоята истина и величие и искрено да Ти служим.
Ти, Който се смили над нас и пожела да страдаш заради нас,
– не позволявай да се отклоняваме от пътя на Живота.
Стори да изживеем с духовна радост
– деня на Христовото Възкресение.
Дай на Твоите верни духа на молитвата и възхвалата,
– за да могат да Ти благодарят винаги и във всичко.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи Боже наш, стори, молим Те, да Те обожаваме и да Ти отдаваме подобаваща почит.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!