4ndMD

Неделя
IV седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Събрани сме по пладне
да славословим Бога
и с вяра във сърцето
смирено да Го молим.
2.Той в вечността живее,
но времето е в Него
и близо е до всеки,
на волята Му верен.
3.Да просветли ума ни,
с любов да ни разпали ‒
желаем да Му служим
с дела и със молитва.
4.Прославяме Те, Боже,
Един във Троица Свята,
Твоята милост ‒ слънце,
по пътя ще ни свети. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Който яде тоя хляб, * ще живее вовеки. / Алилуя.
Псалм 22 (23)
Добрият Пастир
Агнецът ще ги пасе и води на живи извори водни. (Откр. 7:17)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: *
Той ме настанява на злачни пасбища

и ме води на тихи води, *
подкрепя душата ми,

насочва ме по пътя на правдата *
заради Своето име.

Да тръгна и по долината на смъртната сянка, *
няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене;

Твоят жезъл и Твоята палица *
ме успокояват.

Ти приготви пред мене трапеза *
пред очите на враговете ми,

помаза главата ми с елей; *
чашата ми е препълнена.

Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават *
през всички дни на живота ми,

и аз ще пребъдвам в дома Господен *
много дни.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Който яде тоя хляб, / ще живее вовеки. / Алилуя.

Ант. 2. Господ ще дойде, * за да яви славата Си в светиите. / Алилуя.
Псалм 75 (76)
Благодарение за победата
Ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци. (Мат. 24:30)

І
Знаен е в Юдея Бог; *
велико е Неговото име у Израил.

В Салим беше Неговото жилище, *
и Неговото пребивание ‒ на Сион.

Там строши Той лъкови стрели, *
щит и меч и война.

Ти си славен, *
по-мощен от грабителските планини.

Силните по сърце станаха плячка, +
заспаха своя сън, *
и ни един от силните мъже не намери ръцете си.

От Твоята заплаха, Боже Яковов, *
задряма и колесница, и кон.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господ ще дойде, / за да яви славата Си в светиите. / Алилуя.

Ант. 3. Въздавайте оброци * и принасяйте дарове на Господа, вашия Бог. / Алилуя.
ІІ
Ти си страшен и кой ще устои пред лицето Ти *
във време на Твоя гняв?

Ти възвести от небесата съд; *
земята се уплаши и утихна,

когато Бог стана да съди, *
за да спаси всички угнетени по земята.

И човешкият гняв *
ще се обърне Тебе за слава:

остатъка от гнева *
Ти ще укротиш.

Въздавайте оброци на Господа, вашия Бог, *
и ги изпълнявайте;

всички, които са около Него, *
да принесат дарове на Страшния:

Той укротява духа на князете. *
Той е страшен за земните царе.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Въздавайте оброци / и принасяйте дарове на Господа, вашия Бог. / Алилуя.

Четене ( Втор. 10:12)
Какво иска от тебе Господ, Бог твой? Само да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш
по всичките Му пътища, да Го обичаш, и да служиш на Господа, твоя Бог, от всичкото си
сърце и от всичката си душа.

В. Кой може да пребъдва в Твоето жилище, Господи.
Вс. Оня, който ходи непорочно и в сърце си говори истина.

Молитва от текстовете за времената.