4NW-a

IV Пасхална неделя – година А
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 2,14а.36-41

Бог Го направи Господ и Христос.

Четене от деянията на Апостолите.                      

В деня Петдесятница Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да говори: „И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тоя Исус, когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.” Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петър и на другите апостоли: „Какво да направим, мъже братя?” А Петър им рече: „Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Свети Дух. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш.” И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: „Спасявайте се от тоя опак род.” И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се: и се присъединиха в оня ден около три хиляди души.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22,1-За.Зв-4.5.6 (О: 1)

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая, или: Алилуя.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая;
Той ме настанява на злачни пасбища
и ме води на тихи води подкрепя душата ми.
Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

Да тръгна и по долината на смъртната сянка,
няма да се уплаша от злото,
защото Ти си с мене.
Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

Ти приготви пред мене трапеза, пред очите на враговете ми;
помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена.
Защото милостта и благодатта ме придружават през всичките дни на живота ми,
и аз ще пребъдвам в дома господен много дни.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Пт 2, 20в-25

Завърнахте се при пастиря на вашите души.

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол. 

Възлюбени, Ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие затова сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му. Той не стори грях, нито се намери лъст в устата му; кога Го хулеха, той не отвръщаше с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на праведния съдия; Той сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата: „чрез Неговата рана се изцерихте.” Защото бяхте като овци блуждаещи без пастир, но сега се завърнахте при Пастиря и Пазителя на вашите души.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ      
Йоан 10,14


R: Алилуя, Алилуя

Аз съм добрия Пастир, казва Господ; и познавам ов­ците Си и моите Ме познават.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 10,1-10

Аз съм вратата на овците.

Четене от светото Евангелие според Йоан.         

В онова време: Исус каза: „Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, пастир е на овците. Нему вратарят отваря, и овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях, а овците вървят подир му, понеже познават гласа му; подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават”. Тоя притча им каза Исус; но те не разбраха, за какво им говореше. Тогава Исус пак им рече: „Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата. Който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда, само за да открадне, бие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие.”

Това е слово Господне.