4NW-b

IV Пасхална неделя – година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
В никой друг няма спасение.
Четене от деянията на Апостолите.                       4,8-12
В онези дни:
Петър, като се изпълни със Свети Дух рече: „Началници народни и стареи Израилски, чуйте. Ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ Израилски, че чрез името на Исуса Христа Назорея, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез Него тоя стои пред вас здрав.
Този е камъкът, който, пренебрегнат от вас, зидарите, става глава на ъгъла; и в никой друг няма спасение.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,1 и 8-9.21-23.26 и 28сд и 29 (О: 22)
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла,
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. По-добре е да прибягваме към Господа, отколкото да се надяваме на човек.
Славя Те, че ме послуша и стана мое спасение.
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла;
От Господа е това и е дивно в очите ни.
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла,
Благословен, който иде в името Господне. Благославяме ви от дома Господен. Ти си мой Бог, и ще Те славя; Ти си мой Бог, и ще Те превъзнасям.
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. 
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла,
ВТОРО ЧЕТИВО
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.    3,1-2
Възлюбени:
Вижте, каква любов ни е дал Отец – да се наречем чеда Божии и сме. Затова светът не ни знае, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме чеда Божии, но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че, кога стане ясно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, както си е.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 10,14
* Алилуя. * Аз съм добрият Пастир, казва Господ; и познавам овците Си, и Моите Ме познават. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Добрият Пастир полага
душата си за овците си.
Четене от светото Евангелие според Иван.          10,11-18
В онова време: Исус каза:
„Аз съм добрият Пастир. Добрият пастир полага душата си за овците си. А наемникът, който не е пастир, комуто овците не са Негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга; а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овците.
Аз съм добрият Пастир и познавам Моите Си и Моите Ме познават. Както Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца, и душата Си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа, и ще чуят гласа ми, и ще бъде едно стадо и един пастир.
Затова Ме обича Отец, защото Аз си давам душата, за да я приема пак. Никой ми я не отнема, но Аз съм от Себе си я давам. И имам власт да я дам, и власт пак да приема: тая заповед получих от Отца.”
Това е слово Господне.