4NW-c

IV Пасхална неделя – година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, обръщаме се към езичниците.
Четене от деянията на Апостолите.                       13,14.43-52
В онези дни:
Павел и Варнава, като заминаха от Пергия, стигнаха в Антиохия Писидийска; и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. И мнозина юдеи и благочестиви прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които, беседвайки с тях, убеждаваха ги да пребъдват в Божията благодат.
На следната събота току речи целият град се събра да чуе словото Божие. Но Юдеите, като видяха множеството, изпълниха се със за­вист и противоречаха на това, що говореше Павел, като възразяваха и хулеха.
Тогава Павел и Варнава казаха с дръзновение: „Първом вам трябваше да бъде проповядвано словото Божие, но понеже го отхвърлихте и намирате себе си недостойни за вечен живот, ето, обръщаме се към езичниците. Защото Господ тъй ни заповяда: „Поставих те за светли­на на езичниците, да бъдеш за спасение до край земя”.
Езичниците, като слушаха това, радваха се и прославяха словото Господне и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. И словото Господне се разпространяваше по цялата страна.
Но Юдеите, като погубиха набожните и почтени жени и градските първенци, подигнаха гонение против Павел и Варнава и ги прогониха из своите предели. Те отърсиха праха от нозете си срещу тях и отидоха в Икония. А учениците се изпълниха с радост и с Дух Свети.
Това е слово Божие.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99,2.3.5. (О: Зс)
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство, 
Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; Идете пред лицето Му с възклицание. 
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство,
Познайте, че Господ е Бог; Той ни е създал, и ние сме Негови, Негов народ и овци от паството Му. 
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство,
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. 
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство,
ВТОРО ЧЕТИВО
Агнецът ще ги пасе и води
на живи извори водни.
Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.            7,9.14в-17
Аз, Иван видях голямо множество народ, което никой не можеше да преброи, от всички племена и колена, народи и езици, те стояха пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце.
Един от старците ми каза: „Те са, които идват от голямата скръб и опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца. Затова са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в Неговия храм, и той, който седи на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожаднеят, тях няма да види слънце и никакъв пек, защото Агнецът, който е сред престола ще ги пасе и води на живи извори водни и Бог ще отрие всяка сълза от очите им.”
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 10,14
* Алилуя. * Аз съм добрият Пастир, казва Господи познавам овци­те Си, и Моите Ме познават. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз давам живот вечен на моите овци.
Четене от светото Евангелие според Иван.          10,27-30
В онова време: Исус каза:
„Моите овци слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми, и Аз им давам живот вечен, и те няма да погинат во веки, и никой не ще ги грабне от ръката ми. Моят Отец, който Ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може ги грабна от ръката на Отца Ми. Аз и Отец едно сме.
Това е слово Господне.