4NW05

IV Пасхална седмица – Петък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог изпълни обещанието, като възкреси Исуса.
Четене от деянията на Апостолите.                      13,26-33
В онези дни:
Като стигна Павел в Антиохия Писидийска говореше в синагогата: „Вам, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония, между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение.
Защото жителите Иерусалимски и техните началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като Го осъдиха, изпълниха тия думи; и макар да не намериха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилат да Го убие. А когато извършиха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха в гроб.
Но Бог Го възкреси от мъртвите на третия ден; през много дни Той се явяваше на ония, които бяха възлезли с Него от Галилея за Йерусалим и които сега са Негови свидетели пред народа.
И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техни чеда, като възкреси Исуса, както и във втория псалом е писано: „Син Мой си Ти; Аз днес Те родих”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 2,6-7.8-9.10-11 (О: 7)
Син Мой си Ти; Аз днес Те родих
„Аз помазах Моя цар над Сион, Моята света планина!”
Ще възвестя определението Му: Господ Ми каза: „Син Мой си Ти; Аз
днес Те родих.”Искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край земя – за Твое владение.
Ти ще ги поразиш със железен жезъл, и ще ги строшиш като грънчарски съд.” 
Син Мой си Ти; Аз днес Те родих
И тъй, вразумете, се царе, вземете поука, съдии земни.
Служете на Господа със страх, и радвайте се пред Него с трепет. 
Син Мой си Ти; Аз днес Те родих
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Аз съм пътя, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз съм пътя, истината и животът.
Четене от светото Евангелие според Иван.         14,1-6
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа, понеже отивам да ви приготвя място. И като ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз. А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.”
Тома Му рече: „Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?”
Каза му Исус: „Аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”
Това е слово Господне.