4NW06

IV Пасхална седмица

Събота
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 13,44-52

Ето обръщаме се към езичниците.

Четене от деянията на Апостолите.                     

На следната събота току-речи целият град се събра да чуе словото Божие. Но Юдеите, като видяха множеството, изпълниха се със завист и противоречаха на това, що говореше Павел, като възразяваха и хулеха. Тогава Павел и Варнава казаха с дръзновение: „Първом вам трябваше да бъде проповядвано словото Божие, но понеже го отхвърляте и намирате сами себе си недостойни за вечен живот, ето, обръщаме се към езичниците. Защото Господ тъй ни заповяда: „Поставих те за светлина на езичниците, да бъдеш за спасение до край – земя.” Езичниците, като слушаха това, радваха се и прославяха словото Господне и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. И словото Господне се разпространяваше по цялата страна. Но Юдеите, като подбудиха набожните и почетни жени и градските първенци, подигнаха гонение против Павел и Варнава и ги прогониха из своите предели. Те отърсиха праха от нозете си срещу тях и отидоха в Икония. А учениците се изпълниха с радост и с Дух Свети.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4 (О: Зс)

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.

Възпейте на Господа песен нова,
защото Той чудеса извърши.
Неговата десница и неговата
света мишца Му доставиха победа.

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.

Господ яви своето спасение, пред
очите на народите откри своята правда.
Спомни си Той Своята милост и
верността Си към Израилевия дом.

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.

Всички краища земни видяха
спасението от нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земйо,
тържествувайте, веселете се и пейте.

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.

АЛИЛУЯ
Йоан 8,31в-32
R: Алилуя, Алилуя
Ако пребъдете в словото Ми, наистина ще бъдете Мои ученици, и ще познаете истината, казва Господ.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 14,7-14

Който е видял Мене, видял е и Отца.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Да бяхте познали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми; и от сега Го познавате, и видели сте Го.” Филип Му рече: „Господи, покажи ни Отца, и стига ни.” Каза Му Исус: „Толкова време съм с вас, и не си ли Ме познал? Филипе, който е видял Мене, видял е и Отца. И как ти казваш: „Покажи ни Отца?” Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря. А Отец, който пребъдва в Мене, Той върши делата. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец е в Мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене. Истина, истина ви казвам: „Който вярва в Мене, делата, що аз върша, и Той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си. И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.”

Това е слово Господне.