4NZ-a

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Соф 2,3; 3,12-13

Ще оставя всред тебе народ смирен и прост.

Четене из книгата на пророк Софония.   

Потърсете Господа, всички смирени на земята, които изпълнявате законите Му; потърсете правдата, потърсете смиреномъдрието; докле не е настъпил денят на яростта Господня. Ще оставя всред тебе народ смирен и прост и те ще се уповават на името Господне. Остатъците от Израил няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа и няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат и никой няма да ги разтревожи.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145,7.8-9авс-10 (О: Мт 5,3)

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно

Който вечно пази верност, върши съд над обидени,
дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници.
Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени,
Господ обича праведни,Господ пази пришелци.

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно

Поддържа сираче и вдовица,
а пътя на нечестивците проваля.
Господ ще царува вечно,
Твоят Бог, Сионе, е в род и род.

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Кор 1,26-31

Бог избра онова, що е слабо.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.          

„Гледайте, братя, какви сте, вие, призваните: не мнозина сте мъдри, по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни. Ала Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами сил­ните; Бог избра онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо, та никоя плът да се не похвали пред Бога. От Него сте и вие в Христа Исуса, който стана за нас премъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; та, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали”.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ 
Мт 5,12а
R:  Алилуя, Алилуя
Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.

R:  Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5,1-12а

Блажени бедните духом.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време: Както видя народа, Исус се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:
„Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.”

Това е слово Господне.