4NZ01.1

Понеделник – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Чрез вяра победиха царства, Бог предвиди за нас нещо по-добро.
Четене от посланието до евреите. 11,32-40
Братя:
Какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне, да разказвам за Гедеон, Варак, Самсон и Иефте, за Давид и Самуил и за другите пророци.
Които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха бяг чужди пълчища.
Жени приеха умрелите си възкръснали; други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение.
Други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвори: с камъни бидоха избити, с трион резани, на мъка подлагани; умряха с меч, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани тия, за които светът не беше достоен, скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти.
И всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвиди за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство.
Това е Божие слово.             
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30,20.21.22.23.24 (О: 25)
Да крепне сърцето на всички вас, които се надявате на Господа.
Колко много са у Тебе благата, Господи, що пазиш онези, които ти се боят. Ти си ги приготвил за онези, които се уповават на Тебе пред синовете човешки.
Да крепне сърцето на всички вас, които се надявате на Господа.
Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения; скри­ваш ги под сянка от нападки на езиците.
Да крепне сърцето на всички вас, които се надявате на Господа.
Благословен е Господ, задето яви към мене Своята чудна милост в укрепения град.
Да крепне сърцето на всички вас, които се надявате на Господа.
В смущението си мислех: „Отхвърлен съм от Твоите очи”. Но Ти чу гласа на молитвата ми, когато викнах към Тебе. O Обичайте Господа, всички Негови праведници: Господ пази верните, и изплаща с излишък на онези, които постъпват горделиво.
Да крепне сърцето на всички вас, които се надявате на Господа.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Излез, нечисти дух, от човека.
Четене от светото Евангелие според Марко.        5,1-20
В онова време:
И преминаха отвъд морето, в страната Гадаринска. И когато Исус излезе от кораба, на часа Го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечисти дух; той имаше живелище в гробищата, и никой не можеше да го върже даже с вериги; защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите, и ни­кой не беше в сила да го укроти. И всякога, нощя и дене, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни.
И като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони. И като извика с висок глас, каза: „Какво имаш Ти с мене, Исусе, Син на Бога Всевишний? Заклевам Те в Бога, не ме мъчи!” Защото Исус бе му казал: „Излез ти, дух нечисти, от човека!” И го попита:”Как ти е името?” А той отговори и рече: „Легион ми е името, понеже ние сме много.” И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна.
А там, край планината, пасеше голямо стадо свини. И всички бесове Го молеха и казваха: „Прати ни в свините, за да влезем в тях”. Исус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в морето, а те бяха до две хиляди, и се издавиха в морето.
А ония, които пасяха свините, избягаха, та разказаха в града и в околността. И жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че оня, който по-рано беше бесен, в когото имаше легион, седи, облечен и със здрав ум; и се изплашиха. Ония, ко­ито бяха видели, разказваха им, как стана това с бесния и за свините. И наченаха да Го молят да си отиде от пределите им.
И когато Той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, Го помоли да бъде с Него. Но Исус му не позволи, а каза: „Иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти стори Господ и как те помилува.” И отиде, и начена да разправя по Десетоградие, какво му стори Исус; и всички се чудеха.
Това е слово Господне.