4NZ04.1

Четвъртък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вие пристъпихте към планина Сион
 и към града на живия Бог.
Четене от посланието до евреите. 12,18-19.21-24
Братя:
Вие не сте пристъпили към осезаема планина, и пламнал огън, и облак, и мрак, и буря, и тръбен звук, и говорещи глас, слушателите на който молеха да им се не говори вече. И толкова страшно беше онова, което се виждаше, че и Мойсей рече: “Ужасен съм и треперя”.
Вие обаче пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към десетки хиляди Ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Исуса Христа, Ходатая на новия завет, и към кръвта за поръсване, която по-добре говори от Авелевата.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 47,2-За.Зв-4.9.10-11 (О: срв 10)
Приехме, Боже, Твоето милосърдие сред Твоя храм.
Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог.
Светата Негова планина с прекрасна възвишеност радост на цяла земя.
Приехме, Боже, Твоето милосърдие сред Твоя храм.
Планината Сион, на северната й част, е градът на великия цар.
В Неговите жилища Бог е познат като застъпник.
Приехме, Боже, Твоето милосърдие сред Твоя храм.
Както сме слушали, така и видяхме в града на Господа на силите, в
града на нашия Бог; Бог го утвърди на веки.
Приехме, Боже, Твоето милосърдие сред Твоя храм.
Ние размишлявахме, Боже, за Твоята благост сред Твоя храм.
Както Твоето име, Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята;
Твоята десница е пълна с правда.
Приехме, Боже, Твоето милосърдие сред Твоя храм.
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя. * Наближи царството Божие: вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Начена да ги разпраща.
Четене от светото Евангелие според Марко.        6,7-13
В онова време:
Исус повика дванайсетте, и начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове.
И им заповяда, нищо да не взимат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса; но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи.
И рече им: “Ако някъде влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.
Те тръгнаха и проповядваха покаяние; изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха.
Това е слово Господне.