4NZ04.2

Четвъртък – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, аз заминавам по пътя на целия свят;
бъди твърд, Соломоне, и бъди мъжествен.
Четене из първата книга Царства. 2,1-4.10-12
Наближи време да умре Давид, и той завеща на сина си Соломон, думайки: „Ето, аз заминавам по пътя на целия свят, а ти бъди твърд, бъди и мъжествен, и пази завета на Господа, твоя Бог, като ходиш по Неговите пътища и пазиш повелите Му, съдбите Му и наредбите Му, както е написано в Мойсеевия закон, за да бъдеш благоразумен във всичко, каквото и да правиш, и навред, където и да се обърнеш, та Господ да изпълни думата Си, що бе казал за мене, думайки: „Ако твоите синове пазят пътищата си, за да вървят пред Мене в истината от все сърце от все душа, няма да липсва мъж от тебе на Израилевия престол”.
И Давид почина при отците си и биде погребан в Давидовия град. Давид царува над Израил четиридесет години: в Хеврон царува седем години и в Йерусалим царува тридесет и три години.
Тогава Соломон седна на престола на баща си Давид, и царуването му беше много крепко.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
I Парал. 29,10.11ав.11д-12а.12всд (0:12в)
Ти, Господи, владичествуваш над всичко.
Благословен си, Господи, Боже на нашия отец Израил от века и до века. 
Ти, Господи, владичествуваш над всичко.
Твое е, Господи, и величие и сила и слава и победа и блясък; и всичко, що е на небето и на земята, е Твое.
Ти, Господи, владичествуваш над всичко.
Твое е, Господи, царството, и Ти стоиш над всичко отгоре като Вестител.
От Тебе е и богатство и слава. 
Ти, Господи, владичествуваш над всичко.
Ти владичествуваш над всичко, в Твоя ръка е и сила и крепост и в Твоя власт е да въздигнеш и укрепиш всичко. 
Ти, Господи, владичествуваш над всичко.
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя. * Наближи царството Божие: вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Начена да ги разпраща.
Четене от светото Евангелие според Марко.        6,7-13
В онова време:
Исус повика дванайсетте, и начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове.
И им заповяда, нищо да не взимат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса; но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи.
И рече им: „Ако някъде влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.
Те тръгнаха и проповядваха покаяние; изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха.
Това е слово Господне.