4NZ05.1

Петък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Исус Христос е същият вчера и днес, и вовеки.
Четене от посланието до евреите. 13,1-8
Братя:
Братолюбието да пребъдва между вас; страннолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказваха гостоприемство на Ангели. Помнете затворниците, като да сте с тях затворени, и страдащите, понеже и сами сте в тяло.
Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло – чисто: а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог.
Не бивайте сребролюбци и задоволявайте се с онова, що имате. Защото сам Бог е казал: „Няма да те оставя, нито ще те напусна”. Тъй че ние с дръзновение да казваме: „Господ ми е помощник, и няма да се побоя: какво ще ми стори човек?”
Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им.
Исус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.3.5.8в-9авс (О: 1в)
Господ е моя светлина и мое спасение.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепкост на моя живот, от кого ще се плаша?
Господ е моя светлина и мое спасение.
И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето ми; и
война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам.
Господ е моя светлина и мое спасение.
Защото в злочест ден Той би ме укрил в своята скиния. Би ме скрил в
тайника на Своето жилище, би ме възкачил на скала.
Господ е моя светлина и мое спасение.
Аз ще търся лицето Ти, Господи.   Не скривай от мене лицето Си,
не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти си мой помощник, не отхвърляй. ме.
Господ е моя светлина и мое спасение.
АЛИЛУЯ       Срв Лк 8,15
* Алилуя. * Блажени, които пазят в добро и чисто сърце слово Божие, и принасят плод с търпение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това е Иван, кого аз обезглавих;
той е възкръснал от мъртвите.
Четене от светото Евангелие според Марко.        6,14-29
В онова време:
Цар Ирод чу (понеже името Исус стана известно) и казваше: „Иван Кръстител е възкръснал от мъртвите, та затова стават чудеса чрез него.” Други казваха: „Това е Илия; а други: пророк е, или като един от пророците.” А Ирод, като чу, каза: „Това е Иван, когото аз обезглавих; той е възкръснал от мъртвите.”
Защото сам Ирод бе проводил да хванат Ивана и го свърза в тъмницата, зарад Иродиада, жена на брата му Филип, понеже се бе оженил за нея. Защото Иван говореше на Ирод: „Не ти е позволено да водиш братовата си жена.” А Иродиада го мразеше и искаше да го убие; ала не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Иван, като знаеше, че той е мъж праведен и свет, и го пазеше; много работи вършеше от послушание към него, и с приятност го слушаше.
И като дойде сгоден ден, когато Ирод, по случай рождения си ден, даваше гощавка на своите велможи, воеводи и на старейте галилейски, дъщерята Иродиадина влезе, игра и угоди на Ирод и на сътрапезниците му. Царят каза на девойката: „Искай от мене, каквото щеш и ще ти дам” И закле й се: „Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам – дори и половината си царство.” А тя излезе и попита майка си: „Какво да искам?” Тя отговори: „Главата на Иван Кръстителя.”
И тозчас влезе бързишком при царя, поиска и рече: „Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Иван Кръстителя.” Царят се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не иска да й откаже. И веднага, като изпрати оръженосецът, царят заповяда да донесат гла­вата му. А той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо, та я даде на девойката, а девойката я даде на майка си.
Учениците му, като чуха, дойдоха и дигнаха тялото му, та го погребаха.
Това е слово Господне.