4NZ06.2

Събота – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дай на Своя раб разумно сърце, за да съди Твоя народ.
Четене из първата книга Царства. 3,14-13
В онези дни:
Соломон отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, понеже там беше главният жертвеник. Хиляда всесъжения принесе Соломон върху тоя жертвеник. В Гавоаон Господ се яви нощем на Соломон на сън и рече: „Искай каквото желаеш да ти дам.”
Соломон каза: „Ти стори велика милост на Своя раб баща ми Давид и задето той ходеше пред Тебе по истина и правда и искрено сърце пред Тебе, Ти му запази тая велика милост и му подари син, който да седи на престола му, както това е днес. И днес, Господи, Боже мой, Ти постави за цар Своя раб вместо баща ми Давид, но аз съм малко момче, не зная ни да излизам, ни да влизам. И Твоят раб е всред Твоя народ, който си избрал народ тъй многоброен, че поради множеството му не може ни да се преброи, ни да се изгледа; дай, прочее, на Своя раб разумно сърце, за да съди Твоя народ и да различава, що е добро и що е зло; защото кой може да управлява този многоброен Твой народ?”
И угодно биде на Господа, дето Соломон поиска това. И Бог му каза: „Задето поиска това, и не поиска за себе си дълъг живот, не поиска богатство, не поиска душите на твоите врагове, а си поиска разум, за да умееш да съдиш, – ето, Аз ще сторя по думата ти: Ето, давам ти мъдро и разумно сърце, тъй че подобен на тебе не е имало преди тебе, и след тебе няма да се издигне подобен на тебе. И това, което ти не поиска, Аз ти давам – и богатство, и слава, тъй че не ще има подобен на тебе между царете през всички твои дни.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,9.10.11.12.13.14. (О: 12а)
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
Как момък ще запази в чистота пътя си? Като пази себе си според Твоето слово. 
От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди. 
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе. 
Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. 
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
С устата си разгласях всички съдби от Твоите уста. 
В пътя на Твоите откровения се радвам като за всяко богатство. 
Научи ме, Господи, на Твоите наредби.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги позна­вам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бяха като овци, които нямат пастир.
Четене от светото Евангелие според Марко.        6,30-34
В онова време:
Събраха се апостолите при Исуса, та Му разказаха всичко, и какво са извършили, и на що са поучавали. Той им каза: „Дойдете сами в уединено място и си починете малко”. Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога.
И отидоха с кораб в уединено място насаме. Народът видя, как те заминаваха, и познаха го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него.
Исус, като излезе, видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир, и захвана да ги поучава много.
Това е слово Господне.