4pnJ

Петък
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Спасителю Исусе,
Светлина най-ярка.
Приеми ни плодовете
на молитвата ни жарка.
Събуди във нас Ти вяра
и надежда съкровена.
Дай ни мир и постоянство
в радостта ни съвършена.
Със сълзите Си смекчи
твърдостта в сърцата.
За Блаженото Си Царство
разпали ни Ти душата.
На Теб слава, о, Христе,
и на хората – надежда,
на Отец и Свети Дух.
Вечността Ти ни отреждаш. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Сърце чисто създай в мен, Боже, и истинния дух обнови вътре в мен!
Псалм 50
Смили се над мен, Боже, *
поради голямата Си милост
и поради многото Си щедрости, *
заличи беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие *
и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си осъзнавам, *
и моят грях е винаги пред мен.
Против Теб самия съгреших *
и зло пред Твоите очи извърших,
така че Ти си прав в Твоята присъда *
и чист в Твоя съд.
Ето, в беззаконие съм заченат *
и в грях ме роди майка ми. Ето,
Ти обикна истината в сърцето *
и вътре в мен яви мъдростта Си.
Поръси ме с исоп и ще бъда чист. †
Ето, роден съм в беззаконие, *
умий ме и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие *
и ще се зарадват съкрушените от Теб кости.
Отвърни лицето Си от греховете ми *
и заличи всичките ми беззакония.
Сърце чисто създай в мен, Боже, *
и истинния дух обнови вътре в мен.
Не ме отхвърляй от лицето Си *
и Светия Твой Дух не отнемай от мен.
Върни ми радостта на Твоето спасение *
и с властния Си Дух ме утвърди.
Беззаконниците ще науча на Твоите пътища *
и нечестивите към Теб ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже на моето спасение, *
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.
Господи, отвори устните ми *
и устата ми ще възвестят Твоята хвала,
защото ако искаше, жертва бих Ти дал, *
но към всеизгаряния Ти не благоволиш.
Жертва на Бога е дух съкрушен, *
сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, *
въздигни стените на Йерусалим.
Тогава ще Ти бъдат угодни праведни жертвоприношения, *
приноси и всеизгаряния.
Тогава на Твоя олтар *
ще възложат телци.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Сърце чисто създай в мен, Боже, и истинния дух обнови вътре в мен!
Ант. 2 Развесели се, Йерусалиме, в теб ще се съберат всички народи!
Кантик Тов. 13, 8-11, 13-16а
Всички говорят за Господ *
и Му въздават хвала в Йерусалим.
Йерусалиме, свети граде, †
наказан поради делата на синовете си, *
но ще има още милост към чедата на праведните.
Въздай достойна хвала на Господ *
и благослови Царя на вековете.
Той ще възстанови с радост в Теб Своя храм, *
за да зарадва в теб всички изселени,
за да утеши в теб нещастните *
във всички родове през вековете.
Ще заблестиш като бляскав лъч †
чак до земните краища, *
многобройни племена ще дойдат отдалеч при Теб.
Жителите от всички земни краища †
ще дойдат при жилището на Твоето свято име, *
носейки дарове в ръце за небесния Цap.
Поколения и поколения *
ще говорят в Теб, ликувайки
и името на избрания град *
ще трае във вековете.
Стани и ликувай поради чедата на праведните, †
всички ще се съберат в Теб *
и ще благославят Господ през вековете.
Блажени са онези, които Те обичат, *
блажени са онези, които се радват на Твоя мир.
Душо моя, благославяй Господ, великия Владетел, †
Йерусалим ще бъде възстановен *
като Негов град във вековете!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Развесели се, Йерусалиме, в теб ще се съберат всички народи!
Ант. 3 Хвали, Сионе, твоя Бог, Който изпраща Словото Си на земята!
Псалм 147
Хвали, Йерусалиме, Господ, *
хвали, Сионе, твоя Бог,
защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *
благославя твоите синове сред теб.
Утвърждава в твоите предели мир, *
с едра пшеница те насища.
Праща на земята Своето Слово, *
Неговото Слово бързо върви.
Дава сняг като вълна, *
сипе скреж като пепел,
хвърля градушката Си на късове. *
Пред Неговия мраз кой ще устои?
Праща словото Си, и всичко се разтапя, *
духа с вятъра Си, и води потичат.
Той яви Своето слово на Яков, *
Своите наредби и съдби – на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това *
и Неговите съдби те не знаят.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Хвали, Сионе, твоя Бог, Който изпраща Словото Си на земята!
Кратко четиво Гал. 2, 19b- 20
Разпнах се с Христос и вече не аз живея, а Христос живее в мен. Това, че живея сега в плът, се дължи на вярата в Сина Божи, Който ме обикна и предаде Себе Си за мен.
Кратки възгласи
Н. Призовавам Всевишния Бог, * Който ми прави добро! Призовавам Всевишния Бог, * Който ми прави добро!
В. От небето Той изпраща Своето спасение –
* Който ми прави добро!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Призовавам Всевишния Бог, * Който ми прави добро!
Ант. Поради великото Си милосърдие, Бог ни посети като слънце, изгряващо от висините!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Поради великото Си милосърдие, Бог ни посети като слънце, изгряващо от висините!
Просби
Нека призовем с надежда Бог, Който ни създаде и изкупи чрез Своя Син, и кажем:
Затвърди в нас извършеното от Теб, Господи!
Милостиви Боже, направлявай стъпките ни към светостта,
– за да търсим винаги онова, което е истинско, добро и справедливо.
Не ни въздавай за греховете заради името Си
– и не разрушавай Твоя Завет.
Приеми нашите разкаяни сърца и смирен дух,
– стори да не се посрамят, уповаващите се на Теб.
Ти, Който ни призова да свидетелстваме за Христос в света,
– дай ни способността да възвестяваме Твоето Царство.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, молим Те, дай ни благодатта Си, за да можем, спазвайки Твоите заповеди, да приемем, утешени от Теб, настоящия живот и да се стремим към небесната Радост. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!