4pnMD

Понеделник
IV седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Събрани сме по пладне
да славословим Бога
и с вяра във сърцето
смирено да Го молим.
2.Той в вечността живее,
но времето е в Него
и близо е до всеки,
на волята Му верен.
3.Да просветли ума ни,
с любов да ни разпали ‒
желаем да Му служим
с дела и със молитва.
4.Прославяме Те, Боже,
Един във Троица Свята,
Твоята милост ‒ слънце,
по пътя ще ни свети. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Утвърди стъпките ми * в Твоето слово, Господи.
Псалм 118 (119):129-136
ХVІІ (Пе)
Молитва за помощ в изпълняването на Божията воля
Любовта е изпълнение на Закона. (Рим. 13:10)
Дивни са Твоите откровения; *
затова душата ми ги пази.

Откровението на Твоите слова просвещава, *
вразумява простите.

Отварям уста и въздишам, *
защото жадувам за Твоите заповеди.

Милостно погледни към мене и ме помилуй, *
както постъпваш с ония, които обичат Твоето име.

Утвърди стъпките ми в Твоето слово *
и не давай да ме обладае никакво беззаконие;

избави ме от човешко потисничество *
и ще пазя Твоите заповеди;

осияй Твоя раб със светлината на лицето Си *
и ме научи на Твоите устави.

Из очите ми потоци води текат, *
задето не пазят Твоя закон.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Утвърди стъпките ми / в Твоето слово, Господи.

Ант. 2. Един е Законодателят и Съдията, * ти не съди ближния.
Псалм 81 (82)
Съдбата на безчестните съдии
За нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ. (1 Кор. 4:5)
Бог застана в събранието на боговете; *
всред боговете произнесе съд:

докога ще съдите несправедливо *
и ще показвате пристрастие към нечестивците?

Давайте правосъдие на сиромах и на сирак; *
бъдете справедливи към потиснат и беден;

отървайте сиромаха и бедния, *
изтръгвайте го из ръката на нечестивците.

Не знаят, не разбират, +
в тъма ходят; *
всички земни основи се клатят.

Аз рекох: вие сте богове, *
вие сте всички синове на Всевишния;

но вие ще умрете като човеци, *
и ще паднете като всички князе.

Дигни се, Боже, съди земята, *
защото Ти ще наследиш всички народи.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Един е Законодателят и Съдията, / ти не съди ближния.

Ант. 3. Подирих Господа, * и Той ме послуша.
Псалм 3
Копнеж за мир
Бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата – постоянни. (Рим. 12:12)
Към Господа викнах в скръбта си, *
и Той ме чу.

Господи, избави душата ми +
от лъжливи уста, *
от лукав език.

Какво ще ти даде +
и какво ще ти прибави *
лукавият език?

Изострените стрели на силния *
с разпалени въглени от смрика.

Горко мене, че пребъдвам в Мосох, *
живея при шатрите Кидарски.

Дълго живя душата ми с ония, *
които мразят мира.

Аз съм мирен; но щом заговоря, *
те се готвят за война.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Подирих Господа, / и Той ме послуша.

Четене ( Прем. 15:1, 3)
Но Ти, Боже наш, си благ и истинен, дълготърпелив и всичко управляваш милостиво.
Да Те познава някой е пълна праведност, да признава властта Ти – корен на безсмъртие.

В. Щедър и милостив е Господ.
Вс. Дълготърпелив и многомилостив.

Молитва
Боже, Господарю на лозето и на жетвата, Ти разпределяш работата и даваш справедлива
заплата, + стори да понасяме търпеливо ежедневните трудности * и без ропот да
изпълняваме Твоята воля. Чрез Христа, нашия Господ.