4pnN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Изкупителю Христе,
образ верен на Отца,
Лъч от Вечна Светлина,
химн във нашите сърца.
Ти събра народите
във съюз за тържество
и ръцете Си простря
върху кръстното дърво.
От разпраната страна
лее се Кръвта с вода.
Жива Пасха, тайна свята,
обновяваш ни сърца.
Теб възхвала, Исусе,
Бож’е Слово вековечно.
Тебе Отче, Дух Свети,
все ще славим ние вечно. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Всеки ден ще Те благославям, Господи, и ще разказвам за Твоите чудеса!
Псалм 144, 1-13
Ще Те прославям, Боже мой, Цapю мой, *
и ще благославям винаги Твоето име.
Всеки ден ще Те благославям *
и ще възхвалявам Твоето име вечно.
Велик е Господ и достоен за хвала, *
Неговото величие е неизследимо.
От род в род ще бъдат възхвалявани делата Ти *
и ще се разказва за Твоето могъщество.
Ще говорят за могъществото на Твоите страшни дела *
и аз ще разгласям за Твоето величие.
Ще разгласяват паметта за Твоята велика благост *
и ще възпяват Твоята правда.
Щедър и милостив е Господ, *
дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички *
и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.
Нека Те славят, Господи, всички Твои дела, *
нека Те благославят Твоите светии,
нека проповядват славата на Твоето Царство *
и разказват за Твоето могъщество,
за да знаят синовете човешки за Твоето могъщество *
и за славното величие на Твоето Царство.
Твоето Царство е през всички векове, *
а Твоята власт – във всички родове.
Верен е Господ във всичките Си слова *
и свят във всичките Си дела.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Всеки ден ще Те благославям, Господи, и ще разказвам за Твоите чудеса!
Ант. 2 Очите на всички са отправени към Теб, Господи – близо Си до онези, които Те търсят!
Псалм 144, 14-21
Господ поддържа всички падащи *
и изправя всички свалени.
Очите на всички са отправени към Теб *
и Ти им даваш тяхната храна своевременно,
отваряш ръката Си и насищаш всичко, *
което живее по Твоето благоволение.
Праведен е Господ във всичките Си пътища *
и благ във всичките Си дела.
Близо е Господ към онези, които Го призовават, *
към всички, които в истина Го призовават.
Той изпълнява желанието на онези, които Му се боят, *
чува техните вопли и ги спасява.
Господ пази всички, които Го обичат, *
а всички нечестиви изтребва.
Устата ми ще изрекат хвала на Господ, †
и нека всяка плът благославя *
Неговото свято име сега и във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Очите на всички са отправени към Теб, Господи – близо Си до онези, които Те търсят!
Ант. 3 Праведни и истинни са Твоите пътища, Цapю на вековете!
Кантик Откр. 15, 3-4
Велики и чудни са Твоите дела, *
Господи Боже Вседържителю!
Праведни са Твоите пътища, *
Цapю на светиите!
Кой не ще се побои от Теб, Господи, *
и не ще прослави Твоето име?
Защото само Ти си свят! †
Всички народи ще дойдат и ще Ти се поклонят, *
защото Твоите присъди станаха явни.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Праведни и истинни са Твоите пътища, Цapю на вековете!
Кратко четиво Рим. 8, 1-2
Вече няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус и живеят не по плът, а по дух, защото законът, който дава живот в Христос Исус, ме освободи от закона на греха и смъртта.
Кратки възгласи
Н. Христос умря за нашите грехове, * за да ни отведе при Бога! Христос умря за нашите грехове, * за да ни отведе при Бога!
В. Умъртвен по плът, но оживотворен по дух,
* за да ни отведе при Бога!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Христос умря за нашите грехове, * за да ни отведе при Бога!
Ант. Спомни си, Господи, за Своето милосърдие, както обеща на нашите деди!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Спомни си, Господи, за Своето милосърдие, както обеща на нашите деди!
Просби
Нека прославим Христос – начало и основа на нашата надежда, като призовем името Му:
Смили се над нас, Господи!
Христе, подкрепи ни с благодатта Си,
– за да можем да бъдем утвърдени в Теб въпреки слабостта, предразполагаща ни към отричане от Теб.
Ти, Който Си наскърбяван от греха и радван от разкаянието ни,
– отдалечи гнева Си, който сме заслужили заради нашите грехове.
Ти, Който прости на разкаялата се грешница и пое върху раменете
Си изгубената овца,
– не ни лишавай от Твоята милост.
Отвори небесните порти за онези, които се надяват на Теб
– и са заслужили покоя, придобит чрез участието им в Твоето
страдание.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Моилитва
Всемогъщи милостиви Боже, Ти, Който пожела да изпратиш в света Твоя Син, за да страда за всички, дай на Твоя народ благодатта да поднесе себе си в жива жертва на Теб, за да се наслаждава на пълнотата на Твоята любов.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!