4ponJ

Понеделник
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
O, Слънце на Правдата,
Слово на Живия Бог,
Ти озарявай Църквата
от Твоя светъл чертог.
Ние вървим към Господа,
към Вечния Небосвод.
Неизмерима Благост,
даряваща ни живот.
Денят преминава в радост,
благослов ни озарява.
Светлината в наш’та вяра
залез вече не познава.
Да бъде Христос наша храна,
Жива Вода в нас да трепти.
Чрез Него вкусваме Живота
във Отец и Дух Свети. Амин.
Псалмодия
Ант. 1 Насити ни рано, Господи, с Твоята милост!
Псалм 89
Господи, Ти си наше прибежище *
от рода в род.
Преди още да се родят планините †
Ти си образувал земята и вселената *
и във вечните векове Ти си Бог.
Ти връщаш човека в тлението и казваш: *
„Върнете се, синове човешки!“
Защото пред Твоите очи †
хиляда години са като вчерашния ден, който е преминал, *
и като една стража – през нощта.
Ти като с порой ги завличаш; †
те са като сън – като трева, *
която сутрин пониква,
сутрин цъфти и зеленее, *
а вечер клюмва и изсъхва.
Защото ние изчезваме от Твоя гняв *
и от Твоята ярост сме в смущение.
Ти си поставил пред Себе Си нашите беззакония *
и нашите тайни – пред светлината на лицето Си.
Всички наши дни преминаха в Твоя гняв, *
годините ни се губят като звук.
Дните на нашия живот са седемдесет години, *
а при по-голяма сила – осемдесет години;
най-доброто време от тях е труд и болест, *
защото летят бързо, а ние отминаваме.
Кой знае силата на Твоя гняв *
и според страха пред Теб – Твоята ярост?
Научи ни така да броим дните си, *
че да придобием мъдро сърце.
Обърни се, Господи! Докога? *
Смили се над Твоите слуги.
Насити ни рано с Твоята милост *
и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни.
Развесели ни за дните, *
през които Ти си ни поразявал,
за годините, *
през които сме преживели нещастие.
Нека се яви Твоето дело върху слугите Ти, *
и Твоята слава – върху синовете им;
нека бъде благословението на Господ, нашия Бог, върху нас *
и помагай в делото на ръцете ни.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Насити ни рано, Господи, с Твоята милост!
Ант. 2 Нека бъде хвала на Господ до краищата на земята!
Кантик Ис. 42,10-16
Пейте на Господ песен нова! *
Хвала на Него до краищата на земята!
Нека го прославя морето и онова, което е в него – *
островите с техните жители.
Нека възвисят глас пустинята и нейните градове, *
селищата, където живее Кидар.
Нека тържествуват живеещите по скалите, *
нека възклицават от върховете планински.
Нека въздадат на Господ слава *
и хвалата Му нека възвестят на островите.
Господ ще излезе като великан, *
ревност ще възбуди като воин,
ще извика и ще нададе войнствен вик *
и ще се покаже силен срещу враговете Си.
Аз дълго мълчах, *
търпях и се сдържах,
сега ще викам като родилка, *
ще разрушавам и ще поглъщам всичко.
Ще опустоша планини и хълмове, *
ще изсуша тревата им изцяло,
ще превърна реките им в блата, *
а езерата им ще пресуша.
Ще поведа слепите по път, който не познават, *
ще ги водя по непознати пътеки,
тъмата ще направя светлина пред тях, *
а кривите пътеки – прави.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Нека бъде хвала на Господ до краищата на земята!
Ант. 3 Хвалете името Господне, вие, които сте в дома Господен!
Псалм 134, 1-12
Хвалете името Господне, *
хвалете Го слуги Господни,
вие, които стоите в дома Господен, *
в дворите на дома на нашия Бог.
Хвалете Господ, защото е благ, †
възпявайте името Му, *
защото това е сладостно,
Господ Си избра Яков, *
Израил за Свое достояние.
Познах, че Господ е велик. *
Той е над всички богове.
Господ върши всичко, което желае, †
на небесата и земята, *
в моретата и във всички бездни.
Издига облаци от краищата на земята, †
прави светкавици при дъжд, *
извежда вятър от Своите скривалища.
Той порази първородните в Египет – *
от човек до добитък,
прати знамения и чудеса сред теб, Египет, *
върху фараона и всичките му роби.
Порази много народи и изтреби силни царе: †
Сихон, цар на амореите и Ог, цар на Васан, *
и всички царства в Ханаан.
Ти им даде земята за наследие, *
за наследие на Твоя народ Израил.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Хвалете името Господне, вие, които сте в дома Господен!
Кратко четиво Иудт. 8, 26-27
Спомнете си какво Бог стори с Авраам, с какво изкушаваше Яков, какво се случи с Яков в Сирийска Месопотамия; както Той ги изкушаваше, не за да мъчи сърцата им, така и на нас не отмъщава, а само за вразумяване наказва онези, които се доближават до Него.
Кратки възгласи
Н. Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го хвалите!
Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го хвалите!
В. Възпейте на Господ песен нова –
* на вас подобава да Го хвалите!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го хвалите!
Ант. Благословен е Господ, Който ни посети и освободи!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да се смили над дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Благословен е Господ, Който ни посети и освободи!
Просби
Христос чува гласа на смирените, които се надяват на Него и ги спасява. Подкрепени с тази увереност, нека Го призовем:
Теб, Господи, прославяме и на Теб се надяваме!
Благодарим Ти, Боже, затова че Си дивен в милосърдието
– и в любовта, с която ни обгърна.
Ти, Който действаш в света заедно с Отец,
– обнови всичко живо с благата на Светия Дух.
Насочи очите ни към нашите ближни,
– за да виждаме Твоите чудеса.
Ти, Който днес ни призоваваш да Ти служим,
– стори да бъдем предразположени към нашите ближни чрез Твоята
свята благодат.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Боже, Ти, Който повери на човека опазването на земята, стори, молим Те, днес да Ти служим вярно за Твоя слава и за доброто на нашите ближни.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!