4ptMD

Петък
IV седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Събрани сме по пладне
да славословим Бога
и с вяра във сърцето
смирено да Го молим.
2.Той в вечността живее,
но времето е в Него
и близо е до всеки,
на волята Му верен.
3.Да просветли ума ни,
с любов да ни разпали ‒
желаем да Му служим
с дела и със молитва.
4.Прославяме Те, Боже,
Един във Троица Свята,
Твоята милост ‒ слънце,
по пътя ще ни свети. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Голям е мирът у ония, * които обичат Твоя закон.
Псалм 118 (119):161-168
ХХІ (Шин)
Божият закон дарява сила
Князете ме гонят безвинно, *
но сърцето ми се бои от Твоето слово.

Радвам се на Твоето слово, *
както оня, който е получил голяма печалба.

Мразя лъжата и се гнуся от нея, *
а Твоя закон обичам.

Седем пъти на ден Те прославям *
за съдбите на Твоята правда.

Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон, *
и за тях няма препъване.

Уповавам се на Твоето спасение, Господи, *
и Твоите заповеди изпълнявам.

Душата ми пази Твоите откровения, *
и аз ги много обичам.

Пазя Твоите заповеди и Твоите откровения, *
защото всичките ми пътища са пред Тебе.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон.

Ант. 2. Всички повярвали * имаха едно сърце и една душа.
Псалм 132 (133)
Щастието извира от разбирателството
Нека любим един другиго, защото любовта е от Бога. (1 Йоан 4:7)
Колко хубаво и колко приятно е *
братя да живеят наедно!
То е като драгоценен елей върху глава,

който се стича по брада, брадата Ааронова, *
който се стича по краищата на одеждата му;

като роса ермонска, *
която пада на планините Сионски,

защото там Господ изрече благоволение *
и живот навеки.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Всички повярвали / имаха едно сърце и една душа.

Ант. 3. Запази ме от ръцете на нечестивеца, Господи,  * Сило на моето спасение.
Псалм 139 (140):2-9, 13-14
Срещу лукавството на враговете
Син Човеческий се предава в ръцете на грешници. (Мат. 26:45)
Избави ме, Господи, от зъл човек, *
запази ме от потисник:

те мислят зло в сърце си, *
всеки ден се опълчват за бой;

изострят езика си като змия; *
под устата им е аспидна отрова.

Запази ме, Господи, от ръцете на нечестивеца, +
запази ме от потисниците, *
които са намислили да поклатят стъпките ми.

Горделивите заложиха клопки за мене и примки, +
простряха мрежа по пътя, *
нагласиха клопки за мене.

Аз казах на Господа: Ти си Бог мой: *
чуй, Господи, гласа на моите молби.

Господи, Господи, Сило на моето спасение! *
Ти покри главата ми в деня на битката.

Не давай, Господи, що нечестивец желае; *
не давай сполука на лошия му замисъл: той ще се възгордее.

Зная, че Господ ще извърши съд за угнетените *
и правда за бедните.

Да, праведните ще славят Твоето име; *
непорочните ще обитават пред Твоето лице.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Запази ме от ръцете на нечестивеца, Господи,  / Сило на моето спасение.

Четене ( 1 Йоан 3:16)
Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата Си: и ние сме длъжни
да полагаме душите си за братята.

В. Славете Господа, защото Той е благ.
Вс. Защото милостта Му е вечна.

Молитва
Господи Исусе Христе, + по целия свят настана тъмнина по пладне, когато като невинен
Агнец позволи да бъдеш прикован на кръста за нашите грехове, * давай ни винаги
светлината, която сочи пътя към вечния живот. Който живееш и царуваш во веки веков.