4sbJ

Събота
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Зора трепти в небесата
с празничната светлина
и обкичва тя земята,
става тъй красив денят.
В сърцата няма тревога
и лумва в нас надежда.
Върху хаоса дъга изплува –
към мир и утеха повежда.
Така в деня си последен
верните чакат Те много.
Ще съзерцават пленени
Пришествието на Бога.
Слава на Бога Всевишни,
на Сина Единствен – слава.
Слава на Духа Осветител,
На Троица вечна – прослава. Амин.
Псалмодия
Ант. 1 Добре е да възхваляваме Твоето име, Всевишни, и да възвестяваме Твоята милост!
Псалм 91
Добре е да славим Господ *
и да възпяваме Твоето име, Всевишни,
да възвестяваме сутрин Твоето милосърдие *
и Твоята истина – нощем,
на десетострунен псалтир, *
с песен на гусла.
Защото Ти ме развесели, Господи, с Твоите творения, *
възхищавам се от делата на Твоите ръце.
Колко са велики делата Ти, Господи! *
Колко дълбоки са Твоите помисли!
Малоумният не знае, *
а невежият няма да разбере това.
Докато нечестивците никнат като трева †
и онези, които вършат беззаконие цъфтят,
за да изчезнат завинаги, *
Ти, Господи, си вечно велик.
Защото Твоите врагове, Господи, загиват, *
разпръскват се всички, които вършат беззаконие.
Моят рог Ти възнасяш като рога на еднорога *
и аз съм помазан с пресен елей;
окото ми гледа на моите врагове, *
а ушите ми чуват въставащите против мен злодеи.
Праведният цъфти като палма, *
издига се като ливански кедри.
Насадени в дома Господен, *
те цъфтят в дворите на нашия Бог;
въпреки старостта са плодовити, *
сочни са и свежи,
за да разгласяват, че Господ – моята скала, е праведен, *
в Него няма неправда.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Добре е да възхваляваме Твоето име, Всевишни, и да възвестяваме Твоята милост!
Ант. 2 Ще ви дам ново сърце, казва Господ, и нов дух ще вложа във вас!
Кантик Йез. 36, 24-28
Ще ви взема от народите, †
ще ви събера от всички страни *
и ще ви доведа във вашата земя.
Ще ви поръся с чиста вода †
и ще се очистите от всички ваши скверности, *
от всички ваши идоли ще ви очистя.
Ще ви дам ново сърце *
и нов дух ще ви дам,
ще взема от вашата плът каменното сърце *
и ще ви дам сърце от плът.
Ще вложа във вас Моя Дух †
и ще направя да вървите според Моите заповеди, *
да пазите и изпълнявате Моите наредби.
Ще живеете на земята, *
която дадох на дедите ви,
ще бъдете Мой народ, *
а Аз ще бъда ваш Бог.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Ще ви дам ново сърце, казва Господ, и нов дух ще вложа във вас!
Ант. 3 Господи, Ти си приготвил похвала от устата на младенци кърмачета!
Псалм 8
Господи, Боже наш, *
колко е величествено името Ти по цялата земя!
Твоята слава се простира *
по-горе от небесата.
От устата на младенци и кърмачета *
Ти си приготвил похвала,
за да засрамиш Твоите врагове *
и да направиш да замлъкне всеки враг.
Когато гледам Твоите небеса, дело на пръстите Ти, *
луната и звездите, които си поставил, казвам си:
„Какво е човекът, че го помниш, *
и синът човешки, че се грижиш за него?“
Поставил си го малко под ангелите, *
със слава и чест си го увенчал.
Поставил си го като владетел на делата на Твоите ръце, *
всичко си покорил под нозете му.
Овце и волове, *
също и полските зверове,
птици небесни и риби морски, *
всичко, което преминава морските пътища.
Господи, Боже наш, *
колко е величествено името Ти по цялата земя!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господи, Ти си приготвил похвала от устата на младенци кърмачета!
Кратко четиво 2Петр. 3, 13-14
Ние очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда, според обещанието Христово. Затова, обични, очаквайки това, постарайте се да се представите пред Него в мир, неосквернени и непорочни.
Кратки възгласи
Н. Устата ми ликува, Господи, * и Те възхвалява!
Устата ми ликува, Господи, * и Те възхвалява!
В. Езикът ми ще провъзгласява Твоята правда –
* и Те възхвалява!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Устата ми ликува, Господи, * и Те възхвалява!
Ант. Направлявай стъпките ни, Господи, по пътя на мира!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Направлявай стъпките ни, Господи, по пътя на мира!
Просби
Нека обожаваме Бог, Който даде на света надежда и живот чрез Своя Син, и кажем смирено:
Господи, изслушай молитвата ни!
Боже, Отец на всички, Ти, Който ни даде този нов ден,
– стори да живеем с Христос за Твоя по-голяма слава.
Стори вярата, надеждата и любовта Ти, които вложи в нашите сърца,
– да останат винаги в нас.
Ние отправяме погледа си към Теб, Господи,
– за да отговорим на онова, за което си ни призвал.
Предпазвай ни от измамите и съблазните на лукавия
– и направлявай стъпките ни, за да не се отклоняваме от Теб.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, истинска Светлина и незалязващ Ден, приеми нашата утринна възхвала и стори така, че нашият дух, освободен от мрака на греха, да блесне при Твоето славно Пришествие.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!