4srMD

Сряда
IV седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Събрани сме по пладне
да славословим Бога
и с вяра във сърцето
смирено да Го молим.
2.Той в вечността живее,
но времето е в Него
и близо е до всеки,
на волята Му верен.
3.Да просветли ума ни,
с любов да ни разпали ‒
желаем да Му служим
с дела и със молитва.
4.Прославяме Те, Боже,
Един във Троица Свята,
Твоята милост ‒ слънце,
по пътя ще ни свети. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Тебе призовавам, Господи, * на Твоето слово се уповавам.
Псалм 118 (119):145-152
ХІХ (Коф)
Молба за вярност към заповедите
Викам от все сърце: Чуй ме, Господи, *
и ще спазя Твоите устави.

Тебе призовавам: Спаси ме *
и ще пазя Твоите откровения.

Предварям зората и викам: *
на Твоето слово се уповавам.

Очите ми предварят утринната стража, *
за да се вдълбочавам в Твоето слово.

Чуй моя глас по милостта Си, Господи; *
по Твоя съд оживи ме.

Приближиха се ония, които замислят лукавство; *
далече са те от Твоя закон.

Близък си Ти, Господи, *
и всички Твои заповеди са истина.

Отдавна узнах за Твоите откровения, *
които си Ти утвърдил навеки.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Тебе призовавам, Господи, / на Твоето слово се уповавам.

Ант. 2. Господ знае човешките мисли, * че те са суетни.
Псалм 93 (94)
Бог отмъщава за праведните
Господ отмъщава за всичко това. Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост.(срв. 1 Сол. 4:6-7)

І
Боже на отмъщенията, *
Господи Боже на отмъщенията, покажи се.

Стани, Съднико на земята, *
дай отплата на горделивите.

Докога нечестивите, Господи, *
докога нечестивите ще тържествуват?

Те изригват дръзки речи; *
големеят се всички, които вършат беззаконие;

тъпчат Твоя народ, Господи, *
и угнетяват Твоето наследие;

вдовица и пришълец убиват *
и сираци погубват,

и казват: Господ няма да види, *
и Бог Яковов няма да узнае.

Вразумете се, несмислени люде! *
Кога ще станете умни вие, невежи?

Който е насадил ухото, няма ли да чуе? *
И Който е стъкмил окото, няма ли да види?

Оня, Който вразумява народите, Който учи човека на знание, *
нима няма да изобличи?

Господ знае човешките мисли, *
че те са суетни.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господ знае човешките мисли, / че те са суетни.

Ант. 3. Господ е моя защита * и твърдиня на моето прибежище.
ІІ
Блажен оня човек, когото вразумяваш Ти, Господи, *
и поучаваш на Твоя закон,

за да му дадеш покой в усилни дни, *
докле за нечестивия се изкопае яма!

Защото Господ няма да отхвърли Своя народ *
и няма да остави Своето наследие.

Защото съдът ще се възвърне към правдата, *
и подире му ще тръгнат всички прави по сърце.

Кой ще се дигне за мене против злодейците? *
кой ще се дигне за мене против ония, които вършат беззаконие?

Да не беше ми Господ помощник, *
душата ми скоро щеше да се засели в страната на мълчанието.

Когато казвах: ногата ми се колебае, – *
Твоята милост, Господи, ме подкрепяше.

Кога се умножават моите скърби в сърцето ми, *
Твоите утешения услаждат душата ми.

Ще застане ли близо до Тебе седалището на пагубниците, *
които против закона кроят насилие?

На тълпи се нахвърлят върху душата на праведника *
и осъждат невинна кръв.

Но Господ е моя защита *
и Бог мой – твърдиня на моето прибежище,

и ще обърне върху им тяхното беззаконие, + 
и с тяхното злодейство ще ги изтреби, *
ще ги изтреби Господ, Бог наш.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господ е моя защита / и твърдиня на моето прибежище.

Четене ( Кол. 3:17)
Всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса
Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.

В. Тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва.
Вс. И името Ти ще призова.

Молитва
Всемогъщи, Милосърдни Боже, Ти ни даде време за почивка по пладне, + погледни
милостно започнатата работа, * изправи сторените грешки и доведи докрай всичко според
Твоята воля. Чрез Христа, нашия Господ.