4srN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Господи, Създателю
на небето и земята,
Зора неугасима,
Ден светъл, необятен.
Даряваш изморените
с почивка за сърцата.
Дори в съня лекуваш
Ти раните в душата.
Когато мрак се спусне
върху хората в града –
няма да гасне вярата
в душите ще грее звезда.
Теб гласът ни да прославя,
Отче, Свети Дух и Син,
и сърцето да възпява
Бог – троичен и един. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Дивна е за мен Твоята мъдрост, Господи!
Псалм 138, 1-12
Господи, Ти си ме изпитал и знаеш, †
Ти знаеш кога сядам и кога ставам; *
Ти отдалеч разбираш моите помисли.
Ходя ли, почивам ли – Ти си до мен *
и всички мои пътища са известни на Теб.
Още думата ми не е дошла на езика *
и Ти, Господи, вече точно я знаеш.
Отзад и отпред Ти ме обгръщаш *
и слагаш ръката Си върху мен.
Дивна е за мен Твоята мъдрост – *
то е високо, не мога да го постигна.
Къде да отида от Твоя Дух *
и от Твоето лице къде да побегна?
Възляза ли на небето – Ти си там, *
сляза ли в ада – и там си Ти.
Взема ли крилете на зората *
и се преселя на край морето –
и там Твоята ръка ще ме поведе, *
а Твоята десница ще ме удържи.
Кажа ли: „Може би тъмата ще ме скрие *
и светлината наоколо ми ще стане нощ“.
Но и тъмата не ще е тъма за Теб. †
Нощта за Теб е светла като ден *
и тъмата – като светлина.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Дивна е за мен Твоята мъдрост, Господи!
Ант. 2 Господ изпита сърцето ми и узна помислите ми; видя дали вървя по Неговия път!
Псалм 138, 13-18. 23-24
Защото Ти си устроил моята вътрешност *
и си ме изтъкал в майчината ми утроба.
Славя Те, защото съм дивно устроен. †
Дивни са Твоите дела *
и душата ми напълно съзнава това.
Не са били скрити от теб костите ми, †
когато съм бил създаван тайно, *
образуван в дълбочината на утробата.
Твоите очи видяха зародиша ми. †
В Твоите книги са записани
всички определени за мен дни, *
когато нито един от тях още не съществуваше.
Колко са възвишени за мен Твоите помисли, Боже, *
и колко е голям техният брой!
Да ги изброявам ли – те са по-многобройни от пясъка,
когато се пробуждам, аз съм все още с Теб.
Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми, *
изпитай ме, и узнай моите помисли.
Виж дали не съм на опасния път *
и ме насочи към вечния.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ изпита сърцето ми и узна помислите ми; видя дали вървя по Неговия път!
Ант. 3 Вселената е създадена в Христос и всичко съществува в Него!
Кантик Кол. 1, 3. 12-20
Благодарим на Бога *
и Отец на нашия Господ Исус Христос,
Който ни направи способни да участваме *
в наследството на светиите в светлината.
Избави ни от властта на мрака, *
и ни пресели в царството на възлюбения Си Син,
в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му *
и опрощение на греховете.
Той е образ на невидимия Бог, *
роден преди всяко създание,
защото чрез Него е сътворено всичко онова, †
което е на небесата и на земята, видимо и невидимо, *
било началства, било престоли, било господства, било власти.
Той е глава на тялото, което е Църквата, †
Той е началото, първороден между мъртвите, *
за да има във всичко първенство.
Защото в Него благоволи Отец да обитава цялата пълнота *
и чрез Него да помири със Себе си всичко,
било земно, било небесно, †
като го умиротвори чрез Него, *
с Кръвта, пролята на кръста.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Вселената е създадена в Христос и всичко съществува в Него!
Кратко четиво 1 Йоан. 2, 3-6
По това узнаваме, че сме познали Христос – ако изпълняваме Неговите заповеди. Който казва: „познах Го“, и не изпълнява Неговите заповеди, той е лъжец, а истината не е в него. Онзи, който изпълнява Словото Му, Божията любов в него наистина е съвършена. По това познаваме, че сме в Него. Онзи, който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва така, както Той е постъпвал.
Кратки възгласи
Н. Опази ни, Господи, * като зеница на око!
Опази ни, Господи, * като зеница на око!
В. Скрий ни в сянката на Твоите криле –
* като зеница на око!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Опази ни, Господи, * като зеница на око!
Ант. Със силата на Твоята десница, Боже, разпръсни горделивите и въздигни смирените!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Със силата на Твоята десница, Боже, разпръсни горделивите и въздигни смирените!
Просби
Нека се обърнем към Вечния Отец, Чието милосърдие към народа Му е велико, и кажем:
Нека се възрадват онези, които се надяват на Теб, Господи!
Господи, Ти изпрати Своя Син не да съди света, а да го спаси,
– стори чрез Неговата славна смърт да наследим Вечния Живот.
Ти, Който даде власт на свещениците Си да отслужват Светите тайнства,
– дай им вярност, мъдрост и жертвоготовност.
Благослови онези, които призова заради Небесното Царство към съвършено целомъдрие,
– стори да следват неотклонно и с вярност Твоя Син.
Ти, Който сътвори човека като мъж и жена,
– стори във всяко семейство да цари искрена любов.
Ти, Който чрез Христовата Жертва заличи човешките грехове,
– дай на всички покойници опрощение на греховете.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, Ти, Който удостои праведниците с небесни блага, молим Те, спомни си за милосърдието Си и стори, Твоите блага да изобилстват в нашите нужди.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!