4WP01

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА – Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Няма вече да се чува глас от плач и глас от писък.
Четене из книгата на пророк Исаия.         65, 17-21
Това казва Господ:
„Ето, Аз творя ново небе и нова земя, и предишните няма вече да се споменуват, нито на ум ще дойдат.
А вие ще се веселите и ще се радвате во веки за това, което аз; творя; защото ето, творя Йерусалим за веселие, и народа му – за радост.
И ще се радвам за Йерусалим и ще се веселя за Моя народ; и няма вече да се чува от него глас от плач и глас от писък.
Там няма да има вече малолетен и старец, който да не достига пълните си дни; защото стогодишник ще умира като момче, но стогодишен грешник ще бъде проклеван. И ще съграждат къщи и ще живеят в тях, и ще падат лозя и ще ядат плодовете им.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 29, 2 и 4.5-6. 11-12а и 13йв (О: 2а)
Ще Те възхваля, Господи
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна и не остави враговете ми да тържествуват над мене.
Господи, Ти изведе душата ми от ада, и ме оживи, за да не слеза в гроба. 
Ще Те възхваля, Господи
Пейте на Господа, Негови Светии, славете паметта на Неговата светиня.
Защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот: Вечер настъпва плач, а сутрин – радост. 
Ще Те възхваля, Господи
Чуй, Господи, и помилвай ме; Господи, бъди ми помощник! Ти превърна тъгата ми в ликуване, Господи, Боже мой, вечно ще Те славя. 
Ще Те възхваля, Господи
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ам 5, 14.
Търсете доброто, а не злото, за да останете живи; и Господ ще бъде с вас.
ЕВАНГЕЛИЕ
Иди си, син ти е жив
Четене от светото Евангелие според Иван.         4, 43-54
В онова време:
Исус излезе от Самария и отиде в Галилея. Защото Сам Исус бе засвидетелствувал, че пророк в отечеството си няма почит. Когато, прочее, дойде в Галилея, галилейци Го приеха, защото бяха видели всичко, що бе извършил в Йерусалим на празника – понеже и те бяха ходили на празника.
И тъй, Исус пак дойде в Кана Галилейска, дето бе превърнал водата на вино. Имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум. Като чу, че от Юдея Исус стигнал в Галилея, той отиде при Него и Го молеше да слезе и издери сина му, който беше на умиране.
А Исус му рече: „Ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате.” Царедворецът Му казва: „Господи, дойди, докле не е умряло детото ми.”
Исус му казва: „Иди си, син ти е жив.” И човекът повярва думата, що му каза Исус, и си тръгна.
Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: „Син ти е жив.” А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отговориха му: „Вчера в седмия час го остави огницата.” Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Исус му рече: „Син ти е жив.” И повярва той и целият му дом.
Това пък второ чудо Исус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея.
Това е слово Господне.