4WP02

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Вторник

ПЪРВО ЧЕТИВО
Иез 47, 1-9. 12

Видях вода, която излизаше от храма, и всички, до които стигна тази вода, бяха спасени.

Четене от книгата на пророк Иезекиил.  

В онези дни: Ангелът ме доведе назад при вратата на храма и ето, изпод прага на храма тече вода към изток, защото храма стоеше с лице към изток, и водата течеше изпод дясната страна на храма, на юг от жертвеника. И изведе ме през северните врата, и оттам ме заведе към външните врата, по пътя, обърнат към изток; и ето, вода тече от дясната страна. Когато оня мъж отиде към изток, държеше в ръката си връв; той отмери хиляда лакти и преведе ме през водата: водата беше до глезени. И отмери още хиляда и ме преведе през водата; водата беше до колене. И отмери още хиляда и ме преведе през водата; водата беше до пояс. И отмери още хиляда и вече там имаше такъв поток, през който аз не можех да мина, понеже водата беше толкова висока, че трябваше да плувам, а не можеше да се гази тоя поток. И каза ми: „Видя ли, сине човечески?” И поведе ме назад към брега на този поток. И когато се върнах назад, ето, на бреговете на потока от едната страна и от другата имаше много дървета. И каза ми: „Тая вода тече към източната част на страната, ще слезе в равнината и ще се влее в морето; и водите му ще станат здрави. И всяко живеещо същество, що пълзи там, дето ще се вливат две струи, ще бъде здраво; и риби ще има твърде много, защото ще се влее там тая вода, и водите на морето ще станат здрави, и където се влее тоя поток, там всичко ще бъде живо. По бреговете край потока от едната и от другата страна ще растат всякакви дървета, които дават храна; листата им не ще увехват и плодовете им ще се употребяват за храна, а листата – за лек.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 45, 2-3. 5-6.8-9. (О: 8)

Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник.

Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди.
Затова няма да се уплашим,
макар и земята да се разклати,
и плани­ните да се преместят в сърцето морско.

Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник.

Речни потоци веселят Божия град,
светото жилище на Всевишния.
Бог е всред него; той няма да се поклати.
Бог ще му помогне от ранно утро.

Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник.

Господ на силите е с нас,
Бог на Яков е наш застъпник.
Дойдете и вижте делата на Господа,
какви опустошения направи Той по земята.

Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Пс 50, 12а. 14а


R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Сърце чисто създай в мене, Боже; и върни ми радостта на моето спасение.

R: Слава на Тебе, Слово Божие 


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 5, 1-За. 5-16

Веднага оня човек оздравя.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

Беше юдейски празник и Исус възлезе в Йерусалим. А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата. Там имаше един човек, болен от 38 години, Исус, като го видя де лежи и като узна, че боледува от дълго време, каза му: „Искаш ли да оздравееш?” Болния му отговори: „Да, господине; но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг слиза преди мене.” Исус му казва: „Стани, вземи одъра си и ходи.” И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцерения: „Събота е; не бива да си дигаш одъра.” Той им отговори: „Който ме изцери, той ми рече: Вземи одъра си и ходи.” Питаха го: „Кой е човекът, който ти рече: Вземи одъра си и ходи?” Но изцереният не знаеше, кой е, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Исус го срещна в храма и му рече: „Ето, ти оздравя; недей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо.” Човекът отиде, та обади на юдеите, че Исус е, който го изцери. Затова юдеите гонеха Исуса и търсеха случай да Го убият, задето вършеше това в събота.

Това е слово Господне.